Klub dekana prihvatio tehničko pokroviteljstvo nad SKUPOM CENTRA INKLUZIVNE POTPORE IDEM

Klub dekana prihvatio je biti tehnički (nefinancijski) pokrovitelj stručnog skupa „Razvoj podrške inkluzivnom obrazovanju – 30 godina CIP IDEM“, koji se organizira u okviru 30. obljetnice djelovanja i rada Centra inkluzivne potpore IDEM. Održavanje stručnog skupa planirano je za 26. lipnja 2024. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz kojeg je prije tri desetljeća potekla inicijativa grupe stručnjaka i roditelja učenika s teškoćama u razvoju da se zajedničkim zalaganjima unaprijedi inkluzivna odgojno-obrazovna praksa. Od osnutka do danas Centar inkluzivne potpore IDEM svojim je djelovanjem bio usmjeren na unapređivanje inkluzivne kvalitete života u zajednici primarno u odnosu na ostvarivanje jednakih prava sve djece i mladih uključujući i pravo na njihov odgoj i obrazovanje zajedno s ostalim vršnjacima. Centar inkluzivne potpore IDEM kontinuirano razvija razne oblike potpore obitelji i školi koji doprinose njihovoj inkluzivnosti koristeći se iskustvima suvremene prakse i teorije u svijetu i Republici Hrvatskoj. Svojim projektima sustavno doprinose razvoju i širenju modela inkluzivnog obrazovanja te se sukladno tome teme stručnog skupa odnose na pružanje profesionalne, programske i obiteljske potpore u cilju ostvarivanja najveće dobrobiti djeteta/učenika s teškoćama. Više informacija o Centru inkluzivne potpore IDEM nalazi se ovdje: https://www.idem.hr/

Susret splitskih članova Kluba dekana

Dana 7. ožujka 2024. godine splitski članovi Kluba dekana prof. dr. sc. Dinko Begušić, Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Mirko Klarić, Sveučilište u Splitu Pravni fakultet, prof. dr. sc. Ivan Pavić, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, održali su sastanak u Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta u Splitu. Prof. dr. sc. Marko Trogrlić, Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet, ispričao se zbog nedolaska. Tijekom sastanak razgovaralo se o inicijativi da se splitski članovi Kluba dekana počnu redovito okupljati na lokalnoj (splitskoj) razini. Prisutni članovi podržali su navedenu inicijativu i predložili da se sastanci nastave održavati. Usuglašeno je da će prof. dr. sc. Ivan Pavić biti organizator tih sastanaka. Također, bilo je razgovora i o novim članovima Kluba dekana iz Splita. U tom smislu dogovoreno je da će se predsjedniku Kluba dekana prof. dr. sc. Mislavu Grgiću izložiti prijedlozi, nakon čega bi se potencijalnim novim članovima uputili službeni pozivi za uključivanje u članstvo Kluba dekana. Razgovarajući o mogućim predstojećim zadacima i aktivnostima na lokalnoj razini, izneseno je da bi bilo korisno kada bi predsjednik Kluba dekana posjetio Split jer bi se time pomoglo u boljem razumijevanju i osmišljavanju djelovanja Kluba dekana na lokalnoj razini. Tom bi se prigodom nastojao dogovoriti i posjet/sastanak svih članova Kluba dekana u Splitu.

Održana redovita godišnja Skupština Kluba dekana

Skupština Kluba dekana održana je 22. veljače 2024. godine u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Skupštini su nazočila 23 člana Kluba dekana. Na početku Skupštine održana je minuta šutnje za članove Kluba dekana koji su preminuli u razdoblju od prethodne do ove Skupštine: prof. emer. dr. sc. Dubravka Bjegović (31. ožujka 1945., Nova Gradiška – 23. travnja 2023., Zagreb) i akademik Marin Hraste (24. rujna 1938., Sisak – 1. srpnja 2023., Zagreb). U okviru Skupštine predstavljeni su novoizabrani članovi Kluba dekana, podneseno je i usvojeno izvješće o radu i stanju Kluba dekana za 2023. godinu, godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu te su iznesene informacije o stanju članstva, informacije o financijskom stanju i informacija o naplati članarina. Skupština je raspravila i usvojila detaljni plana rada Kluba dekana za 2024. godinu, kao i financijski plan za 2024. godinu. Članovi Kluba dekana obaviješteni su i o Odluci o visini članarine za 2024. i 2025. godinu te o tehničkim (nefinancijskim) pokroviteljstvima znanstvenih i stručnih konferencija.

Klub dekana prihvatio tehničko pokroviteljstvo nad simpozijem ELMAR-2024

Klub dekana prihvatio je biti tehnički (nefinancijski) pokrovitelj tradicionalnog 66. međunarodnog znanstvenog simpozija ELMAR-2024, koji će se održati u Zadru od 16. do 18. rujna 2024. godine. Organizaciju simpozija ELMAR-2024 vodi Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo ELMAR iz Zadra. Simpozij ELMAR neprekidno se, već 66 godina, održava u Zadru, što ga čini jedinstvenim simpozijem, koji ne mijenja lokaciju, a koji ima vjerojatno najdužu tradiciju u europskim okvirima. Simpozij ELMAR izvorno je, prije više desetaka godina, bio usmjeren na elektroniku u pomorstvu, a danas obrađuje teme vezane uz napredne komunikacijske sustave, obradu slike i videosignala, navigacijske sustave i sl. Glavni pokrovitelji simpozija ELMAR redovito su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Odašiljači i veze, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski Telekom, Ericsson Nikola Tesla, STORM Computers i Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Uz njih, simpozij ELMAR ima i mnoge prestižne tehničke (nefinancijske) supokrovitelje: IEEE Regija 8, Hrvatska sekcija IEEE, Odjel za obradu signala Hrvatske sekcije IEEE, Odjel za antene i širenje elektromagnetskih valova Hrvatske sekcije IEEE, Odjel za teoriju i primjenu mikrovalova Hrvatske sekcije IEEE, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, a među njima je i naš Klub dekana. Više informacija o ovogodišnjem simpoziju ELMAR-2024 nalazi se ovdje: https://www.elmar-zadar.org/

Božićni susret članova Kluba dekana

Dana 28. prosinca 2023. godine organiziran je božićni susret članova Kluba dekana. Susret je održan u restoranu Stara Sava u Zagrebu, a sudjelovalo je 19 članova Kluba dekana. U izvrsnoj blagdanskoj atmosferi članovi Kluba dekana, na čelu s predsjednikom prof. dr. sc. Mislavom Grgićem, raspravili su aktualna pitanja vezana za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu te je izneseno nekoliko vrijednih prijedloga za aktivnosti Kluba dekana tijekom naredne 2024. godine.

Partnerstvo Kluba dekana i konferencije MoStart

Klub dekana prihvatio je partnerstvo nad 2. Međunarodnom konferencijom o digitalnoj transformaciji u obrazovanju i primjenama umjetne inteligencije / 2nd International Conference on Digital Transformation in Education and Artificial Intelligence Applications. MoStart međunarodna je konferencija na temu digitalizacije u obrazovanju i primjene metoda umjetne inteligencije. Cilj ovog znanstvenog skupa jest okupiti stručnjake koji se bave umjetnom inteligencijom i njenom primjenom u svim područjima ljudskog života, a posebice u obrazovanju. MoStart će se održati u Mostaru, Bosna i Hercegovina, od 24. do 26. travnja 2024. godine. Više informacija o konferenciji MoStart nalazi se ovdje: https://mostart.sum.ba/

Sastanak članova Kluba dekana održan na Sveučilištu u Zadru

Predsjednik Kluba dekana prof. dr. sc. Mislav Grgić organizirao je sastanak Kluba dekana na Sveučilištu u Zadru 11. rujna 2023. godine. Na sastanku je bilo prisutno 11 članova Kluba dekana, u okviru sastanka prof. dr. sc. Ante Uglešić, bivši rektor Sveučilišta u Zadru, održao je izvrsno predavanje i predstavljanje svoje monografije „U potrazi za Višeslavovom krstionicom”. Nakon sastanka organiziran je zajednički ručak u studentskom restoranu „Barbakan“.

Sjednica Upravnog odbora Kluba dekana održana u sjedištu Matice hrvatske

Sjednica Upravnog odbora Kluba dekana održana je 13. srpnja 2023. godine u sjedištu Matice hrvatske u Zagrebu. Na početku sjednice održana je komemoracija za preminulog akademika prof. emer. dr. sc. Marina Hrastea, u prisuću njegove kćerke doc. dr. sc. Ive Hraste Sočo, intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. U okviru radnog dijela sjednice, predsjednik Kluba dekana prof. dr. sc. Mislav Grgić informirao je članove Upravnog odbora o aktivnosti Kluba dekana nakon održane Skupštine (od 9. veljače do srpnja 2023. godine), a potom je iznio i informacije o stanju članstva, financijskom stanju i naplati članarina. Donesena je odluka o jednom tehničkom (nefinancijskom) pokroviteljstvu znanstvenog skupa i odluka o primanju novog člana Kluba dekana.

Obavijest o smrti akademika Marina Hrastea

Poštovani članovi Kluba dekana, s velikom tugom i žalošću javljam vam da je u subotu, 1. srpnja 2023. godine preminuo naš uvaženi član Kluba dekana akademik prof. emer. dr. sc. Marin Hraste. Akademik Marin Hraste član je Kluba dekana gotovo 20 godina – od prosinca 2003. godine. Bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tajnik i predsjednik Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj te predstavnik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa u Europskoj federaciji za kemijsko inženjerstvo. Akademik Hraste bio je član osnivač Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), a od 1993. do 1997. tajnik Odjela kemijskog inženjerstva HATZ-a. Skraćeni životopis akademika Hrastea nalazi se u nastavku ove poruke. Posljednji ispraćaj akademika Marina Hrastea bit će u srijedu, 5. srpnja 2023. godine, u 12.30 sati na Krematoriju u Zagrebu. Akademik Marin Hraste ostat će nam svima u trajnom sjećanju kao cijenjeni kolega i veliki stručnjak. U ime Kluba dekana izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima. prof. dr. sc. Mislav Grgić, predsjednik Kluba dekana Kratki životopis akademika Marina Hrastea: Rodio se 24. rujna 1938. godine u Sisku, a maturirao je 1957. godine na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je 1962. godine na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1969. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu te doktorirao 1972. godine u području kemijskog inženjerstva. Radio je na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) kao asistent (1962. – 1970.), docent (1970. – 1976.), izvanredni profesor (1976. – 1982.). Od 1982. godine do umirovljenja 2008. godine bio je redoviti profesor na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predavao predmete Mehaničke operacije, Prijenos tvari i energije, Mehaničko procesno inženjerstvo, a na poslijediplomskoj nastavi Fenomeni prijenosa tvari i energije, Inženjerstvo disperznih sustava, Mehanički separacijski procesi i Procesno inženjerstvo. Na istom fakultetu obnašao je dužnost prodekana (1977. – 1979.) i dekana (1993. – 1997.). Od 2009. godine je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se kemijskim inženjerstvom, posebice inženjerstvom disperznih sustava, odnosom granulometrijskoga sastava i radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje i filtriranje te odnosom disperzijskih svojstava i reoloških značajki suspenzija i pasta. Ističe se njegova knjiga  Mehaničke operacije/Inženjerstvo disperznih sustava (1990.). Usavršavao se na IASTE – Boots Pure Drug Co., Nottingham, u Ujedinjenom Kraljevstvu te na DAAD – Kali Chemie AG u Hannoveru u Njemačkoj, više puta bio na studijskim boravcima u TU Dresden, Sektion Verfahrenstecnik u Njemačkoj te kao gostujući znanstvenik u NRC Canada, Ottawa, Kanada. Akademik Marin Hraste dobitnik je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1997.) te nagrade „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu (2002.).

Obavijest o smrti prof. emer. dr. sc. Dubravke Bjegović

Poštovani članovi Kluba dekana, s velikom tugom i žalošću javljam vam da je u nedjelju, 23. travnja 2023. godine preminula naša uvažena članica prof. emer. dr. sc. Dubravka Bjegović. Prof. emer. dr. sc. Dubravka Bjegović bila je članica Kluba dekana gotovo 15 godina (od 2008. godine). Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnašala je dužnost dekanice od 2002. do 2006. godine kao prva žena na toj visokoj akademskog dužnosti u povijesti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njen skraćeni životopis nalazi se u nastavku ove poruke. Ispraćaj profesorice emerite Dubravke Bjegović bit će u srijedu, 26. travnja 2023. godine u 10.40 sati na Krematoriju Mirogoj. Profesorica Bjegović svima će nam ostati u trajnom sjećanju kao cijenjena znanstvenica i draga kolegica. prof. dr. sc. Mislav Grgić, predsjednik Kluba dekana Kratki životopis prof. emer. dr. sc. Dubravke Bjegović: Dubravka Bjegović rođena je u Novoj Gradiški 31. ožujka 1945. godine. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Novoj Gradiški studirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1968. godine. Magistrirala je s temom „Mjerenje korozije armature u betonu s ugrađenim elektrodama“ iz discipline Korozija i zaštita materijala na zajedničkom studiju Strojarskog fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu 1978. godine. Temu doktorskog rada „Projektiranje armiranobetonskih konstrukcija u kemijski agresivnoj sredini“ obranila je 1991. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Građevinskom fakultetu bila je birana od docentice (1992.) do profesorice u trajnom zvanju (2005.). Godine 2016. izabrana je za profesoricu emeritu Sveučilišta u Zagrebu. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obnašala je dužnost dekanice od 2002. do 2006. godine i bila je prva žena na toj visokoj akademskoj dužnosti u povijesti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je i prodekanica za nastavu istog fakulteta od 1998. do 2002. godine. Profesorica Bjegović sudjelovala je u osnivanju Zavoda za materijale 1991. godine te je tijekom svoga rada na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodila nastavu iz predmeta Ispitivanje gradiva, Kvaliteta i zaštita gradiva, Osnove tehnologije betona, Teorija i tehnologija betona, Posebni betoni i tehnologije, Prefabrikati, Trajnost konstrukcijskih materijala, Tehnologija sanacija i ojačanja, Zaštita od požara, Teorija i modeliranje zaštite konstrukcija i mnogi drugi. Osnovala je i poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Požarno inženjerstvo. Predavala je i na fakultetima u Osijeku i Varaždinu. Bila je prva predsjednica Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, zamjenica pročelnika HAZU u Znanstvenom vijeću za promet, predsjednica Stalnog odbora tehničkih znanosti pri Hrvatskoj zakladi za znanost, tajnica Odjela za građevinarstvo i geodeziju pri Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) te predstavnica ministarstva pri radnoj skupini Europske komisije za zaštitu od požara u graditeljstvu. Pod njenim mentorstvom obranjeni su brojni radovi studenata: 11 doktorskih radova, osam magisterija znanosti, šest završnih specijalističkih radova te 117 diplomskih i završnih radova. Radno iskustvo započela je u Institutu građevinarstva Hrvatske 1968. godine, gdje je radila sve do 1991. godine nakon čega prelazi na Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radila je u Zavodu za betonske i zidane konstrukcije kao voditeljica laboratorija za beton i laboratorija za veziva i koroziju materijala. Sudjelovala je u projektiranju i nadziranju izvođenja radova (novogradnja i sanacija) na mnogim građevinama u Hrvatskoj kao što su HNK u Zagrebu, Stara vijećnica u Zagrebu, Nuklearna elektrana Krško, most kopno – otok Pag, AB dimnjak koksare u Bakru, objekti Petrokemije u Kutini, Krčki most, tvornica Plive u Zagrebu, Stadion NK Dinamo, Importanne Galerija i mnogi drugi. Znanstveni rad profesorice Bjegović bio je izuzetno bogat; pionir je sudjelovanja u europskim projektima na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je mnoge mlade kolege uvela u svijet znanosti i istraživanja. Bila je prepoznata znanstvenica i u svijetu što se potvrđuje brojnim priznanjima: Award for outstanding and original contributions in research in the area of durability of concrete od canmet / ACI organizatora svjetske konferencije u 2003. godini te RILEM Fellow za 2017. godinu organizacije RILEM. Profesorica Bjegović bila je vrlo produktivna i u izdavačkoj djelatnosti, autorica je ili koautorica četiri knjige i četiri sveučilišna udžbenika, 17 poglavlja u knjigama te više od 380 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u zbornicima konferencija.

Održana redovita godišnja Skupština Kluba dekana i usvojen novi Statut

Redovita godišnja Skupština Kluba dekana održana je 9. veljače 2023. godine u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Skupštini su nazočila 24 člana Kluba dekana. Na Skupštini su predstavljeni novoizabrani članovi Kluba dekana, a potom je predsjednik Kluba dekana prof. dr. sc. Mislav Grgić iznio informacije o aktivnostima provedenim nakon izborne Skupštine, prihvaćeno je godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu. Predsjednik Kluba dekana iznio je informacija o stanju članstva i financijskom stanju Kluba dekana te informacija o naplati članarina u Klubu dekana. Skupština je usvojila novi Statut Kluba dekana.

Na sjednici Upravnog odbora Kluba dekana donesena odluka o promjeni adrese Kluba dekana

Sjednica Upravnog odbora Kluba dekana održana je 26. siječnja 2023. godine u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici je predsjednik Kluba dekana prof. dr. sc. Mislav Grgić informirao članove Upravnog odbora o aktivnosti Kluba dekana nakon provedene izborne Skupštine (od 22. studenoga 2022. godine do siječnja 2023. godine). Donesena je odluka o promjeni adrese Kluba dekana – nova adresa: Unska ulica 3, 10000 Zagreb. Razmotren je i prihvaćen prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu. Predsjednik Kluba dekana iznio je informacije o financijskom stanju i o naplati članarina. Donesene su odluke o tehničkim (nefinancijskim) pokroviteljstvima znanstvenih i stručnih skupova. Donesen je prijedlog novog Statuta Kluba dekana, koji će se uputiti Skupštini Kluba dekana na usvajanje. Donesena je odluka o sazivanju Skupštine Kluba dekana, kao i odluka o primanju novih članova Kluba dekana.

Održana izborna Skupština Kluba dekana i prof. dr. sc. Mislav Grgić izabran za novog predsjednika Kluba dekana

Izborna Skupština Kluba dekana održana je 22. studenoga 2022. godine u sjedištu Matice hrvatske u Zagrebu. Skupštini je nazočilo 15 člana Kluba dekana. Nakon što je dosadašnji predsjednik Kluba dekana prof. emer. dr. sc. Dragan Milanović otvorio izbornu Skupštinu pristupilo se izboru radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, kao i prihvaćanju dnevnog reda. Predstavljeni su novoizabrani članovi Kluba dekana, iznesene su aktualnosti – izvješće o članstvu Kluba dekana, a član Kluba dekana prof. emer. dr. sc. Stipe Botica održano je prigodno predavanje o postojanju i djelovanju rada Matice hrvatske te prenio pozdrave predsjednika Matice hrvatske gospodina Mire Gavrana. Između ostalog naglasio je da je Matica hrvatska osnovana 10. veljače 1842. godine zaslugom grofa Janka Draškovića. Upravo radi toga planira se postavljanje biste grofa Janka Draškovića u sklopu zgrade Matice hrvatske, što bi ujedno bilo povezano i sa 180. obljetnicom osnutka Matice hrvatske. Nakon predavanja prof. Botice, dosadašnji predsjednik Kluba dekana prof. emer. dr. sc. Dragan Milanović, u ime Upravnog odbora Kluba dekana, podnio izvješće o radu Kluba dekana od 2017. do 2022. godine, kao i financijsko izvješće. Prof. emer. dr. art. Enes Midžić potom je podnio izvješće Suda časti. Sva izvješća Skupština je jednoglasno prihvatila. Potom se pristupilo razrješenju članova tijela Kluba dekana i izboru predsjednika, dva potpredsjednika i članova tijela Kluba dekana. Skupština je jednoglasno izabrala prof. dr. sc. Mislava Grgića za novog predsjednika Kluba dekana te dva potpredsjednika: prof. emer. dr. sc. Dragana Milanovića i prof. emer. dr. sc. Stipu Boticu, kao i članove Upravnog odbora Kluba dekana te nove članove i njihove zamjenike Suda časti Kluba dekana. Skupština je jednoglasno odredila da je Mislav Grgić ovlašten za zastupanje Kluba dekana u mandatnom razdoblju od 2022. do 2026. godine. Skupština je jednoglasno odredila da se s danom 22. studenoga 2022. godine opoziva dosadašnji likvidator Kluba dekana akademik Marin Hraste, a da se s danom 22. studenoga 2022. godine za likvidatora Kluba dekana imenuje akademik Jakša Barbić. Novoizabrani predsjednik Kluba dekana prof. dr. sc. Mislav Grgić podnio je Skupštini prijedlog plana i programa rada za sljedeće četverogodišnje mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine. Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi plan i program rada Kluba dekana za naredno četverogodišnje razdoblje od 2022. do 2026. godine.

Preminuo član Kluba dekana akademik Slavko Matić

Poštovani članovi Kluba dekana, drage prijateljice i prijatelji, u ovom inače teškom vremenu pandemije koronavirusa i zaredalih potresa, osijećam potrebu podsjeti prijateljice i prijatelje Kluba dekana na tužnu i bolnu stvarnost koja se dogodila. Dana 30. ožujka 2021. godine, u 22 sata, nažalost, preminuo je naš član – naš dragi prijatelj akademik Slavko Matić. Osobno sam znao za zdravstvene teškoće našeg prijatelja Slavka Matića u posljednje vrijeme. Ali i pored toga, vijest o smrti kolege Slavka duboko me pogodila. Kolegu Slavka Matića osobno sam poznavao 65 godina. Upisali smo istodobno Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1956. godine. U svrhu boljeg razvoja struka (poljoprivrede i šumarstva) sporazumno su nastala dva fakulteta 1959. godine (Slavkov Šumarski fakultet i moj Poljoprivredni fakultet – danas Agronomski fakultet). U proteklom dugom razdoblju dobro sam upoznao profesionalne i ljudske vrijednosti kolege Slavka. Izvan svega, kolega Slavko volio je svoju struku, svoje kolege i prijatelje. Svojim znanstvenim i stručnim radom značajno je doprinosio razvoju šumarstva pa je na taj način postao jedan od napoznatijih i najpriznatijih znanstvenika ove značajne struke u zemlji i inozemstvu. U okviru svoje struke te u društvima kojima je pripadao i općenito u životu, zalagao se stalno za „čisto stanje“ pa je bio vrlo priznat u profesionalnim odnosima, a posebno među kolegama i prijateljima. Pored angažiranosti kolege Slavka u više institucija i društava davao je vrijedne doprinose i u razvoju Kluba dekana. Nakon što je u užoj skupini bivših dekana fakulteta zaslužan za utemeljenje našeg Kluba, doprinosio je razvoju kolegijalnih odnosa uspostavljajući toplu i ugodnu atmosveru pri našim susretima. Zbog tih izuzetno vrijednih ljudskih odlika svi smo ga u Klubu cijenili i voljeli kao istinskog prijatelja. Za sve: znanstvene, stručne, domoljubne, kolegijalne i prijateljske vrijedne doprinose, mi članice i članovi Kluba dekana ostajemo akademiku Slavku Matiću neizmjerno zahvalni. Frane Tomić Poruka predsjednika kluba Dekana Poštovani članovi Kluba dekana, imam tešku zadaću, obavijestiti vas da je 30. ožujka 2021. godine preminuo naš prijatelj i član Kluba dekana, akademik Slavko Matić. Kao predsjednik Kluba dekana i njegov dugogodišnji osvjedočeni prijatelj dopustite da vam tim povodom prenesem u nekoliko rečenica moje osjećaje koji me preplavljuju. Smrću Slavka Matića izgubili smo zaista velikog i neponovljivog prijatelja i jednoga od osnivača Kluba dekana, svjesni da nema riječi kojima mu možemo uzvratiti za radost koju nam je za života darovao. Dragi naš Slavko, postoji dio tebe koji je jedinstven i neponovljiv. Nikada više neće biti tvoje tako prepoznatljive jednostavnosti i umnosti. Tvoja jednostavnost dopuštala nam je da ti priđemo, razgovaramo s tobom, osjećamo se uz tebe poštovani i značajni. Tvoja umnost vodila nas je u svijet znanja, istine, analize prošlog, promišljanje sadašnjeg, i predviđanja budućeg i u akademskoj zajednici, tvojoj šumarskoj znanosti i struci i našem Klubu dekana. I kao što pjesnik kaže: „Ne treba davati da nam se drugi dive, da nam zahvaljuju, ne treba davati niti zbog toga da onaj koji daje osjeti radost davanja. Davati treba usput, kao što se hoda, kao što se diše.“ Upravo tako dijelio si svoje znanje, svoje nadahnuće, svoju ljudskost – bez rezerve, bez osobnog dobitka, bez nadoknade. Činio si to s osmjehom – lako, neprestano i neponovljivo. Na svome Fakultetu, u Klubu dekana, na ulici, gdje god smo te susreli, bio si vedar, dobronamjeran, pun životne radosti i energije, spreman savjetovati, uvijek s optimizmom. Dragi naš prijatelju Slavko, mi tvoji suradnici i prijatelji, zahvalni smo ti za iskustvo i dobru volju koju si nam darovao. Nedostajat ćeš nam neizmjerno. Tolike godine bio si naša navika, naš poseban i radostan dan. Kad sljedeći puta budemo ponosni i radosni zbog uspješno održanog sastanka i zajedničkoga vremena u Klubu dekana, bit ćeš s nama! Dio tvoga znanja, snage i motiva bit će u svakom našem novome susretu. U ime svih članova Kluba dekana, tvojih suradnika i prijatelja, hvala za vrijeme koje si uz nas proživio. Uvijek ćemo te se s ponosom sjećati. Zbogom, naš dragi prijatelju! Dragan Milanović, predsjednik Kluba dekana

Čestitka članovima Kluba dekana za Božić i Novu 2021. godinu

Poštovani i dragi članovi našega Kluba dekana, vrijeme u kojem živimo i osjetljive situacije s kojima smo se i još se uvijek suočavamo jako su poremetile naše planove, kvalitetu življenja i radosti naših susreta na koje smo navikli i koji nam tako nedostaju. Nažalost ovoga prosinca nismo mogli podijeliti radosne trenutke božićnoga susreta i toliko svima nama potrebnoga druženja. Dragi članovi Kluba dekana, poželio bih svima nama mudrost, razboritost i odlučnost da prebrodimo ovo teško razdoblje, koje nadam se nije ugrozilo vaše zdravlje, ali i vjeru u daljnje jačanje našega zajedništva i pripadanja našemu Klubu. U prigodi dolazećih blagdana od srca želim da svjetlo Božića obasja zdravljem, mirom i blagoslovom vas i vaše obitelji. U ime predsjedništva Kluba dekana želim vam blagoslovljen i sretan Božić te puno zdravlja, zadovoljstva i uspjeha u 2021. godini. Srdačno, vaš Dragan Milanović