Akademik Frane Tomić

Datum rođenja:

 • 1936

Mjesto rođenja:

 • Siverić

Telefoni:

 • Posao: +385(01)2393855

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus – Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu(2006. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Koprivničko – križevačkoj županiji, Križevci (30.01.2013. – …)
 • predsjednik – Znanstveno vijeće za zaštitu prirode (23.02.2011. – 20.02.2015.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za prirodne znanosti (20.05.2010. – …)

OPIS ŽIVOTA

1. Ime i prezime: FRANJO TOMIĆ

2. Znanstveno-nastavno i stručno zvanje: Dr. sc., professor emeritus, dipl.inž.polj.

3. Datum i mjesto rođenja: 02. ožujka 1936. godine, Siverić

4. Državljanstvo: Republike Hrvatske

5. Nacionalnost: Hrvat

6. Status: Oženjen, dvoje djece

7. Radni staž: 43 godine, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

8. Znanstveno područje:

 • Znanstveno područje: biotehničke znanosti,
 • Znanstveno polje: poljoprivreda,
 • Znanstvene grane: agroekologija i poljoprivredna tehnika,
 • Znanstvena disciplina: poljoprivredne melioracije.

9. Napredovanje:

 • 1961.    –  dipl. inž. poljoprivrede,
 • 1963.    –  asistent,
 • 1968.    –  mr. sc. (Optimalna vlažnost tla za uzgoj stočnog kelja)
 • 1972.    –  dr. sc. (Vodni režim tla i njegov utjecaj na uzgoj karanfila u zatvorenom prostoru),
 • 1972.    –  doc. dr. sc.,
 • 1977.    –  izvanredni profesor,
 • 1983.    –  redoviti profesor,
 • 1983.    –  znanstveni savjetnik upisan u registar broj 050020,
 • 1997.    –  redoviti profesor u trajno zvanje,
 • 2006.    –  professor emeritus.

10. Specijalizacije i studijski boravci u inozemstvu:

 • 3 mjeseca boravio u Luzernu – Švicarska, kao student preko Zavoda za međunarodnu tehničku suradnju,  1960. god.,
 • 1 mjesečna specijalizacija iz odvodnje, Experimental Station Rotamsted,  Harpanden – Engleska, 1982. god.
 • 1,5 mjesečna specijalizacija iz navodnjavanja, Ben-Gurion University of the Negev, The Institutes for Applied Research, Beer Sheva – Izrael, 1991. god.
 • 20 dnevni studijski boravak, Iowa State University, Ames – Iowa, SAD, 1995. god.
 • veći broj znanstveno-stručnih putovanja u više zemalja.

11. Nastavna djelatnost:

11.1.    Nastavnik za kolegije na diplomskom studiju (docent, izvanredni i redoviti profesor, redoviti profesor u trajnom zvanju):
             Na matičnom Agronomskom fakultetu u Zagrebu:

 • Poljoprivredne melioracije za studij bilinogojstvo,
 • Tehnika navodnjavanja za studij Mehanizacija poljoprivrede,
 • Melioracije i uređenje zemljišta za studij Agroekonomika,
 • Navodnjavanje za  studij Poljoprivredne melioracije
              Na drugim fakultetima:
 • Poljoprivredne melioracije, na Poljoprivrednom fakultetu Osijek (1970.-1982. god.),
 • Poljoprivredne melioracije na Veleučilištu Križevci (1985.-1992. god.),
 • Odvodnja i namakanje na Kmetijskom fakultetu Maribor (1986.-1990. god.).

11.2.    Nastavnik za kolegije na poslijediplomskom studiju (izvanredni i redoviti               profesor, redoviti profesor u trajnom zvanju, prof. emeritus):
             Na matičnom Agronomskom fakultetu u Zagrebu:

 • Odvodnja i navodnjavanje za studij Znanost o tlu,
 • Uređenje zemljišta za studij Specijalna proizvodnja bilja,
 • Agrobiotop mediteranskog područja za studij Vrtlarstvo, u Splitu,
 • Suvremeni sustavi navodnjavanja, za više  studija,
 • Uređenje uzgojnog supstrata u zaštićenom prostoru, za više studija,
 • Sada, u zvanju professora emeritusa, voditelj je dva modula: Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru  i  Poljoprivredno ižinjerstvo za studij   Poljoprivredna tehnika.

11.3   Funkcije u nastavi:

 • predsjednik Odbora za nastavu diplomskog i poslijediplomskog studija  Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (1978-1981 god.),
 • predsjednik znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta (1981-1983. god.),
 • voditelj studija Poljoprivredne melioracije (1982-1993 god.),
 • član Odbora za nastavu Fakulteta (1982-1993 god.),
 • voditelj usmjerenja Poljoprivredne melioracije na poslijediplomskom studiju Znanost o tlu Agronomskog fakulteta Zagreb (1983-1993 god.),
 • predsjednik Znanstveno – nastavnog vijeća Instituta za agroekologiju Agronomskog fakulteta u Zagrebu (1984-1986. god.),
 • predsjednik Fakultetskog vijeća (2003-2007. god.).

11.4.  Mentorstva i povjerenstva:

 • mentor 57 diplomskih radova,
 • mentor 4 magistarska rada,
 • mentor 4 doktorska rada,
 • predsjednik ili član povjerenstva 45 diplomskih radova, 7 magistarskih i 5 doktorskih radova.

11.5.  Autorstvo i koautorstvo u nastavnoj djelatnosti:

 • 1 udžbenik (autor),
 • 1 udžbenik (koautor),
 • 1 skripta  (autor)
 • 2 skripta (koautor),
 • 14 brojeva (knjige) Priručnik za hidrotehničke melioracije (koautor),
 • 1 Poljoprivredni savjetnik (koautor).

12. Znanstvena djelatnost:

12.1.    Autorstvo i koautorstvo znanstvenih radova
Autor je ili koautor 471 radova ukupno, od toga su 202 znanstvena rada:

 • u časopisima indeksirani u CC, ISI, SCI  (radovi  „a1“) .  .  .  .  .  .  11 radova
 • u časopisima indeksiranim u CAB, BA, AGRICOLA i AGRIS  (radovi  „a2“)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34     „
 • u publikacijama međunarodnih znanstvenih skupova (radovi „a3“) 54     „
 • u domaćim časopisima    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     9     „
 • u publikacijama domaćih znanstvenih skupova  .  .  .  .  .  .  .  .   .   92     „
 • ostala dva znanstvena rada su magistarski i doktorski   .  .  .  .  .      2     „

Prema ISI Web of Science radovi su citirani  28 puta. 

12.2.    Doprinos međunarodnoj afirmaciji hrvatske znanosti i struke:

 • prezentirao je 54 rada na međunarodnim skupovima,
 • dok je bio predsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje (1989-1995.) uveo je Društvo u članstvo svjetskog udruženja – International Commission on Irrigation and Drainage, u Haagu 1993. godine,
 • za vrijeme pdesjedavanja u Hrvatskom društvu za odvodnju i navodnjavanje bio je član Executive Council International Commission on Irrigation and Drainage, sa sjedištem u New Delhi-u,
 • bio je član Organizacijskog odbora European Regional, International Commision on Irrigation and Drainage, Dubrovnik, 1982. god.
 • član Znanstvenog odbora The 16th European Regional Conference, International Commission on irrigation and Drainage, Budapest, 1992.god.
 • član Znanstvenog odbora International Conference on Drought Mitigation and Prevention of Land Desertification, ICID, Bled, 2002. god.
 • član Znanstvenog odbora 1st International  snd 18th Croatian Congress of Technologists for Postharvest Technology, Organizatori: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, EurAgEng i B.EN.A., Stubičke Toplice, 2004. god.
 • predsjedavao je na navedenim međunarodnim konferencijama u Dubrovniku, Budimpešti, Bledu i Stubičkim Toplicama.
 • za vrijeme funkcije dekana prof. Tomića , Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu postao je član europskog udruženja – Interuniversity Conference of Agricultural and related Sciences, Beč, 1996. god.
 • dok je bio dekan, u tri mandata, vodio je i razvijao suradnju s više fakulteta i instituta u svijetu. Isto tako razvijao je suradnju s društvima za odvodnju i navodnjavanje drugih zemalja, dok je bio predsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje u dva mandata.

12.3.    Suradnja u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti:

 • Prof. Tomić dugo godina sudjeluje u radu Znanstvenog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo HAZU,
 • autor je jedanaest (11) radova u publikacijama HAZU. Označeni u točki 2 (Popis radova predloženika: A2. (16), B. (47, 48), D. (25, 27, 54, 55, 82, 83, 84, 85),
 • bio je član uredništva Zbornika znanstvenih radova – Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998., Zagreb,
 • član Organizacijskog odbora savjetovanja i uređivačkog Zbornika znanstvenih radova – Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2007., Zagreb,
 • bio je koordinator savjetovanja, autor uvodnog referata i s akademikom Milanom Maceljskim urednik Zbornika znanstvenih radova – Melioracijske mjere u svrhu unapređenja ruralnog prostora, Hrvatska akdemija znanosti i umjetnosti, 2007., Zagreb.
 • u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održao je predavanje (01. srpnja 2009. god), zajedno s Ružicom Gelo, dip.ing.agr. (članicom pregovaračkog tima za poglavlje poljoprivreda s EU), pod naslovom: Hrvatska poljoprivreda u vrijeme pristupanja u Europsku Uniju.

12.4.    Sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima:

 • prezentirao je 92 rada na domaćim znanstvenim i stručnim skupovima,
 • bio je šest puta predsjednik Organizacijskog odbora tradicijskog savjetovanja agronoma (Zadar 1982. i 1983., Pula 2004. i 2005., Opatija 2006. i 2007.),
 • više puta član Organizacijskog i Znanstvenog odbora domaćih skupova,
 • predsjedavao je na brojnim domaćim skupovima.

12.5.   Uredništvo, redakcije i recenzije:

 • urednik Zbornika radova, Uređenje površina s gledišta hidro i agromelioracija, Savjetovanje agronoma 1982., Zadar,
 • urednik knjige Drenaža u poljoprivredi, prijevod s francuskog, autor J. Concaret, 1984., Zagreb,
 • obavio je redakciju publikacije Kretanje suvišne vode u tlu, prijevod s francuskog, autori: J. Concaret, J. Guyot i C. Perrey, 1977., Zagreb,
 • obavio je redakciju publikacije Svojstva tla i projektiranje poljoprivredne drenaže, prijevod s engleskog, autor A. Thomasson, 1981., Zagreb,
 • urednik Priručnika Hidrotehničke melioracije, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Knjiga 1, 1982., Zagreb,
 • urednik Priručnika Hidrotehničke melioracije, Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Knjiga 2, 1984., Zagreb,
 • urednik udžbenika Vinogradarstvo, Nakladni zavod “Globus”, autor prof. dr. sc. Nikola Mirošević, 1996., Zagreb,
 • urednik udžbenika Vinogradarstvo, Nakladni zavod „Globus“, autor prof. dr. sc. Nikola Mirošević, 2008., Zagreb,
 • član uredništva časopisa Poljoprivredna znanstvena Smotra (10 godina), Zagreb,
 • član uredništva časopisa Poljoprivreda (12 godina), Osijek,
 • bio je recenzent znatnog broja znanstvenih projekata, znanstvenih radova u časopisima, knjiga i drugih publikacija.

12.5.    Znanstveni projekti:

 • voditelj 9 znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (od 1972.-2007. godine),
 • voditelj istraživačkog projekta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (2001.-2003. godine),
 • suradnik na 5 domaćih znanstvenih projekata,
 • suradnik na 3 međunarodna znanstvena projekta,
 • voditelj 6 razvojnih projekata.

13. Stručna djelatnost
Ostvarene rezultate znanstvenog rada prenosio je u praksu pri izvođenju   melioracijskih sustava:

 • Zavod za melioracije Agronomskog fakulteta u Zagrebu, kojega je osmislio, ekipirao i u dugom razdoblju vodio prof. Tomić, svojim rješenjima (brojnim studijama i projektima) sudjelovao je u uređenju oko 750.000 ha naših poljoprivrednih površina i oko 30.000 ha u Sloveniji, Bosni i Hercegovini  te Venezueli,
 • odvodnja sustavom cijevne drenaže izvedena je na 163.000 hidromorfnih tala u Hrvatskoj  i na oko 15.000 ha površina u Sloveniji.

Autor je ili koautor ukupno 209 stručnih radova:

 • studija  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  109
 • idejnih projekata 17 i izvedbenih projekata 19 za izvedbu sustava odvodnje i navodnjavanja, ukupno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    36
 • stručnih radova u časopisima i zbornicima  .  .  .  .  .  .  .    26
 • knjiga,  skripata, radova u knjigama i priručnicima  .  .  .      28
 • radova u enciklopedijama  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5
 • radova u monografijama    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      5

14. Ostali radovi:
Osim navedenih znanstvenih i stručnih radova, prof. Tomić, napisao je samostalno ili u koautorstvu još:

 • izvješća o istraživanjima znanstvenih projekata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     54
 • razvojnih projekata  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       6           

     15. Značajnije funkcije na Fakultetu:

 • prodekan Fakulteta (1978.-1981. god.),
 • dekan Fakulteta u tri mandata (1981.-1983., 1993.-1995., 1995.-1997. god.),
 • predsjednik Predsjedništva (direktor) Instituta za agroekologiju Fakulteta poljoprivrednih znanosti (1984.-1986. god.),
 • dugogodišnji predstojnik Zavoda za melioracije, Agronomskog fakulteta Zagreb.

      16.  Značajne funkcije izvan Fakulteta:

 • član Senata Sveučilišta u Zagrebu tri puta (1981.-1983., 1993.-1995., 1995.-1997. god.),
 • predsjednik Programskog savjeta biotehničkog područja (1984.-1988. god.)
 • predsjednik Znanstvenog vijeća instituta biotehničkog područja (1995.-1999. god.),
 • član Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada za znanost (1995.-2001. god.),
 • član Povjerenstva za ocjenjivanje znanstvenih projekata (1990.-1994. god.),
 • predsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje u dva navrata (1989.-1992. i 1992.-1995. god.),
 • član Predsjedništva  Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje dugo godina,
 • član odbora za financije i računovodstvo Sveučilišta u Zagrebu (1997.-2001. god.),
 • predsjednik Matičnog povjerenstva područja biotehničkih znanosti u dva mandata (1998.-2005. god.),
 • član Fonda za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, dugo godina,
 • član Povjerenstva za izradu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (1994.-1996. god.),
 • član Stručnog tima za uvođenje biodizelskog goriva u Hrvatsku (2000.-2005. god.),
 • predsjednik je Društva diplomiranih inženjera i prijatelja Agronomskog fakulteta Zagreb (AMAC-FZ), od 2004. godine i danas,
 • potpredsjednik je udruge Klub Dekana, od 2001. godine i danas.

    17. Članstva u udrugama:

 • Hrvatsko agronomsko društvo,
 • International Commission on Irrigation and Drainage,
 • Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje,
 • Hrvatsko ekološko društvo,
 • Hrvatsko tloznanstveno društvo,
 • Društvo bivših studenata i prijatelja Agronomskog fakulteta Zagreb,
 • Udruga Klub dekana Sveučilišta u Zagrebu.

    18. Nagrade  i priznanja:
    Prof. Tomić, dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, a najvažnija su:

 • Odlikovanje Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića – za osobite zasluge u znanosti, od Predsjednika RH, 1997. godine,
 • Odlikovanje Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića – za osobite zasluge  za gospodarstvo, od Predsjednika RH, 1997. godine,
 • Državna znanstvena nagrada za životno djelo, od Predsjednika Hrvatskog Sabora, 2003. godine,
 • Povelja za posebne zasluge, od Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2006. godine,
 • Povelja za posebne zasluge, od Hrvatskog tloznanstvenog društva u Zagrebu, 2006. godine,
 • Počasni doživotni predsjednik Hrvatskog društva za dovodnju i navodnjavanje, 2006. godine.
 • Izbor u počasno zvanje professora emeritusa na Sveučilištu u Zagrebu, 2006. godine.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/50020?autor=50020