Akademik Marin Hraste

Datum rođenja:

 • 24.09.1938

Mjesto rođenja:

 • Sisak

Adrese:

 • Adresa: akademik Marin Hraste, Račićeva 1, 10000, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14597220
 • Telefon: +385(0)12312624

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • professor emeritus (21.04.2009. – …)
 • akademik
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (30.09.2008. – …)
 • professor emeritus – Sveučilište u Zagrebu (21.04.2009. – …)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik – Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj
 • voditelj – Zavod za istraživanje korozije i desalinizaciju u Dubrovniku (25.01.2017. – …)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (18.05.2006. – …)
 • član suradnik – Razred za tehničke znanosti (28.05.1998. – 18.05.2006.)

Školovanje:

 • 1957. Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu
 • 1962. Diplomirao na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u
 • 1969. Magistrirao na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1972. Doktorirao na Sveučilište u Zagrebu. Disertacija “Studij raspodjele veličina čestica s posebnim osvrtom na mehaničke osobine cementnog kamena” (Mentor: A. Bezjak)

Znanstvena usavršavanja:

IASTE-Boots Pure Drug Co., Nottingham, UK
DAAD-Kali Chemie AG, Hannover, Njemačka

Radna mjesta:

 • 1962-1970. Tehnološki fakultet, asistent1
 • 1970-1976. Tehnološki fakultet, docent
 • 1976-1982. Tehnološki fakultet, izvanredni profesor
 • 1982-1991. Tehnološki fakultet, redoviti profesor
 • 1991 – Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, redoviti profesor
 • 1977-1979. Tehnološki fakultet, prodekan
 • 1993-1997. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, dekan

Studijski boravci:

TU Dresden, Sektion Verfahrenstecnik, Njemačka (višekratno)
NRC Canada, Ottawa, Kanada- gostujući znanstvenik

Nastava:

Dodiplomska, redovni studij

Mehaničke operacije
Prijenos tvari i energije
Mehaničko procesno inženjerstvo

Poslijediplomska

Fenomeni prijenosa/Prijenos tvari i energije
Inženjerstvo disperznih sustava
Mehanički separacijski procesi
Procesno inženjerstvo

Znanstveni rad:

Inženjerstvo disperznih sustava, prvenstveno pretvorbe uzrokovane mehaničkim djelovanjem. Istraživanje vladanje grubodisperznih sustava u procesima nastajanja, kontaktiranja i separacije, problemi karakterizacije sustava, te analiza značaja granulometrijskog stanja za definiranje radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje, filtriranje itd.

Članstvo:

Član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1998. Redoviti član od 2006..
Član je osnivač Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
Predstavnik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa u Europskoj federaciji za kemijsko inženjerstvo.

Odlikovanja i nagrade:

Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića i dobitnik nagrade “Fran Bošnjaković”.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/16553?autor=16553