Akademik Stjepan Jecić

Datum rođenja:

  • 1934

Mjesto rođenja:

  • Vinkovci

Adrese:

  • Adresa: Razred za tehničke znanosti HAZU, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14895158

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • akademik
  • doktor znanosti

Institucije:

  • professor emeritus – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • tajnik – Razred za tehničke znanosti (01.01.2011. – 31.12.2018.)
  • član Presjedništva – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. – 31.12.2010.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član – Razred za tehničke znanosti (18.05.2000. – …)

Biografski podaciOBRAZOVANJE

1953. Klasična gimnazija u Zagrebu
1959. Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1969. Mr. sc. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
1972. Dr. sc. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu


KRETANJA U SLUŽBI

1959. – 1963. Biro „Instalacije“, Zagreb
1963. – 1970. Asistent na Katedri za tehničku mehaniku, FSB Zagreb
1970. – 1976. Docent, FSB Zagreb
1976. – 19 82. Izvanredni profesor, FSB Zagreb
1982. – 2005. Redoviti profesor, FSB Zagreb
1992. – 1994. Dekan Fakulteta
2006. počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu


PROFESIONALNA DJELATNOST

    Na studijima strojarstva i brodogradnje, predavao je profesor Stjepan Jecić temeljne predmete tehničke mehanike, a u završnim semestrima i na postdiplomskom studiju predmete više, eksperimentalne i numeričke mehanike, koje je dobrim dijelom osnovao i uveo. Više godina predavao je mehaniku na Elektrotehničkom fakultetu, na Studiju dizajna, na postdiplomskom studiju Fakulteta  poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, te na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu Vođenje i upravljanje pokretnim objektima. Predavao je na dvije ljetne škole u Internacionalnom centru za mehaničke znanosti (CISM) u Udinama. Po pozivu održao je javna predavanja na sveučilištima i institutima u Kijevu,  Münchenu,  Budimpešti,  Waterloo  (Kanada), Beogradu, Beču i Darmstadtu. Održao je nekoliko pozvanih uvodnih predavanja na simpozijima, kolokvijima i kongresima, od kojih pet u inozemstvu. U dva navrata bio je gost profesor  na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (predavanja iz Tehničke mehanike i Teorije elastičnosti anizotropnih tijela). Na domaćim sveučilištima i u industrijskim poduzećima održao je profesor Jecić niz znanstvenih, stručnih i popularnih predavanja.
    Znanstvena djelatnost dr. sc. Stjepana Jecića pretežno je u području primijenjene i eksperimentalne  mehanike. Publicirao je 93 znanstvena rada (40 u inozemnim časopisima i zbornicima). Objavio je četiri udžbenika (jedan u koautorstvu) i jednu monografsku knjigu (u koautorstvu). Za Leksikografski zavod Miroslav Krleža pisao je priloge za više izdanja te je bio vanjski urednik za strojarstvo, brodogradnju i osnovne znanosti. Razvio je stručnu suradnju s nizom značajnih domaćih i stranih poduzeća, instituta i sveučilišta, iz koje se mogu izdvojiti 14 značajnijih znanstvenoistraživačkih radova. Od 1971. godine vodi znanstvene projekte financirane iz državnog proračuna. Od 1978. do 1989. vodio je profesor Jecić dva znanstvena projekta u suradnji s Tehničkim sveučilištem u Münchenu. Bio je voditelj petogodišnjeg zajedničkog projekta s Meh-mat fakultetom Sveučilišta u Kijevu, a od 1993.- 2000. vodio je hrvatski dio zajedničkog projekta s Tehničkim sveučilištem u Beču i s Austrijskim istraživačkim centrom iz Seibersdorfa.
    Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u dva je mandata bio prodekan i u jednom dekan Fakulteta (1992-1994). Godine 1997. osniva profesor Jecić Katedru za eksperimentalnu mehaniku na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te unutar katedre i Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku. Duži niz godina radio je i radi profesor Jecić u komisijama, odborima i predsjedništvima Sveučilišta u Zagrebu, u ministarstvima za znanost i prosvjetu te u nekoliko strukovnih društava i saveza. U dva je mandata bio predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku. Četiri godine zastupao je Jugoslaviju u Internacionalnoj uniji za mehaniku (IUTAM), te je bio korespondent Evropskog udruženja za mehaniku EUROMECH (1984-1994). Sada Hrvatsku zastupa u dva internacionalna komiteta mehaničkih znanosti (IMEKO-TC15 i Danubia-Adria). Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost, predsjednik Matične komisije za strojarstvo brodogradnju i tehnologiju prometa, predsjednik Odbora za koordinaciju rada  matičnih povjerenstava te predsjednik Znanstvenog savjeta za ocjenu i praćenje znanstvenog programa Brodarskog instituta. Bio je član Vojnotehničkog savjeta Ministarstva obrane Republike Hrvatske i njegovog Kolegija postdiplomskog studija VUPO. Bio je dugogodišnji potpredsjednik Hrvatsko-Austrijskog društva, kojega je trenutno i voditelj. Član je Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža od 1993. do 2001.


NAGRADE I PRIZNANJA

    Za svoj rad primio je dr. sc. Stjepan Jecić više priznanja i odlikovanja među kojima Plaketu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (1969.), Republičku nagradu za znanstvenu djelatnost “Nikola Tesla” (1979.), odlikovanje Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1995.), Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.) za dostignuća u tehničkim znanostima. Državnu nagradu za životno djelo primio je profesor Stjepan Jecić 2006. godine.
    Počasni je član Hrvatskog društva za mehaniku, Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja i međunarodnog komiteta Danubia-Adria.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/18241?autor=18241