Klub dekana prihvatio tehničko pokroviteljstvo nad SKUPOM CENTRA INKLUZIVNE POTPORE IDEM

Klub dekana prihvatio je biti tehnički (nefinancijski) pokrovitelj stručnog skupa „Razvoj podrške inkluzivnom obrazovanju – 30 godina CIP IDEM“, koji se organizira u okviru 30. obljetnice djelovanja i rada Centra inkluzivne potpore IDEM.

Održavanje stručnog skupa planirano je za 26. lipnja 2024. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz kojeg je prije tri desetljeća potekla inicijativa grupe stručnjaka i roditelja učenika s teškoćama u razvoju da se zajedničkim zalaganjima unaprijedi inkluzivna odgojno-obrazovna praksa.

Od osnutka do danas Centar inkluzivne potpore IDEM svojim je djelovanjem bio usmjeren na unapređivanje inkluzivne kvalitete života u zajednici primarno u odnosu na ostvarivanje jednakih prava sve djece i mladih uključujući i pravo na njihov odgoj i obrazovanje zajedno s ostalim vršnjacima.

Centar inkluzivne potpore IDEM kontinuirano razvija razne oblike potpore obitelji i školi koji doprinose njihovoj inkluzivnosti koristeći se iskustvima suvremene prakse i teorije u svijetu i Republici Hrvatskoj. Svojim projektima sustavno doprinose razvoju i širenju modela inkluzivnog obrazovanja te se sukladno tome teme stručnog skupa odnose na pružanje profesionalne, programske i obiteljske potpore u cilju ostvarivanja najveće dobrobiti djeteta/učenika s teškoćama.

Više informacija o Centru inkluzivne potpore IDEM nalazi se ovdje: https://www.idem.hr/