Na sjednici Upravnog odbora Kluba dekana donesena odluka o promjeni adrese Kluba dekana

Sjednica Upravnog odbora Kluba dekana održana je 26. siječnja 2023. godine u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici je predsjednik Kluba dekana prof. dr. sc. Mislav Grgić informirao članove Upravnog odbora o aktivnosti Kluba dekana nakon provedene izborne Skupštine (od 22. studenoga 2022. godine do siječnja 2023. godine). Donesena je odluka o promjeni adrese Kluba dekana – nova adresa: Unska ulica 3, 10000 Zagreb. Razmotren je i prihvaćen prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu. Predsjednik Kluba dekana iznio je informacije o financijskom stanju i o naplati članarina. Donesene su odluke o tehničkim (nefinancijskim) pokroviteljstvima znanstvenih i stručnih skupova. Donesen je prijedlog novog Statuta Kluba dekana, koji će se uputiti Skupštini Kluba dekana na usvajanje. Donesena je odluka o sazivanju Skupštine Kluba dekana, kao i odluka o primanju novih članova Kluba dekana.