Obavijest o smrti akademika Marina Hrastea

Poštovani članovi Kluba dekana,

s velikom tugom i žalošću javljam vam da je u subotu, 1. srpnja 2023. godine preminuo naš uvaženi član Kluba dekana akademik prof. emer. dr. sc. Marin Hraste.

Akademik Marin Hraste član je Kluba dekana gotovo 20 godina – od prosinca 2003. godine. Bio je redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, tajnik i predsjednik Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj te predstavnik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa u Europskoj federaciji za kemijsko inženjerstvo. Akademik Hraste bio je član osnivač Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), a od 1993. do 1997. tajnik Odjela kemijskog inženjerstva HATZ-a. Skraćeni životopis akademika Hrastea nalazi se u nastavku ove poruke.

Posljednji ispraćaj akademika Marina Hrastea bit će u srijedu, 5. srpnja 2023. godine, u 12.30 sati na Krematoriju u Zagrebu.

Akademik Marin Hraste ostat će nam svima u trajnom sjećanju kao cijenjeni kolega i veliki stručnjak.

U ime Kluba dekana izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima.

prof. dr. sc. Mislav Grgić, predsjednik Kluba dekana

Kratki životopis akademika Marina Hrastea:

Rodio se 24. rujna 1938. godine u Sisku, a maturirao je 1957. godine na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirao je 1962. godine na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao 1969. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu te doktorirao 1972. godine u području kemijskog inženjerstva. Radio je na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) kao asistent (1962. – 1970.), docent (1970. – 1976.), izvanredni profesor (1976. – 1982.). Od 1982. godine do umirovljenja 2008. godine bio je redoviti profesor na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predavao predmete Mehaničke operacije, Prijenos tvari i energije, Mehaničko procesno inženjerstvo, a na poslijediplomskoj nastavi Fenomeni prijenosa tvari i energije, Inženjerstvo disperznih sustava, Mehanički separacijski procesi i Procesno inženjerstvo. Na istom fakultetu obnašao je dužnost prodekana (1977. – 1979.) i dekana (1993. – 1997.). Od 2009. godine je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Bavio se kemijskim inženjerstvom, posebice inženjerstvom disperznih sustava, odnosom granulometrijskoga sastava i radnih uvjeta uređaja za usitnjavanje, aglomeriranje, suspendiranje i filtriranje te odnosom disperzijskih svojstava i reoloških značajki suspenzija i pasta. Ističe se njegova knjiga  Mehaničke operacije/Inženjerstvo disperznih sustava (1990.).

Usavršavao se na IASTE – Boots Pure Drug Co., Nottingham, u Ujedinjenom Kraljevstvu te na DAAD – Kali Chemie AG u Hannoveru u Njemačkoj, više puta bio na studijskim boravcima u TU Dresden, Sektion Verfahrenstecnik u Njemačkoj te kao gostujući znanstvenik u NRC Canada, Ottawa, Kanada.

Akademik Marin Hraste dobitnik je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1997.) te nagrade „Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu (2002.).