Održana izborna Skupština Kluba dekana i prof. dr. sc. Mislav Grgić izabran za novog predsjednika Kluba dekana

Izborna Skupština Kluba dekana održana je 22. studenoga 2022. godine u sjedištu Matice hrvatske u Zagrebu. Skupštini je nazočilo 15 člana Kluba dekana.

Nakon što je dosadašnji predsjednik Kluba dekana prof. emer. dr. sc. Dragan Milanović otvorio izbornu Skupštinu pristupilo se izboru radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, kao i prihvaćanju dnevnog reda.

Predstavljeni su novoizabrani članovi Kluba dekana, iznesene su aktualnosti – izvješće o članstvu Kluba dekana, a član Kluba dekana prof. emer. dr. sc. Stipe Botica održano je prigodno predavanje o postojanju i djelovanju rada Matice hrvatske te prenio pozdrave predsjednika Matice hrvatske gospodina Mire Gavrana. Između ostalog naglasio je da je Matica hrvatska osnovana 10. veljače 1842. godine zaslugom grofa Janka Draškovića. Upravo radi toga planira se postavljanje biste grofa Janka Draškovića u sklopu zgrade Matice hrvatske, što bi ujedno bilo povezano i sa 180. obljetnicom osnutka Matice hrvatske.

Nakon predavanja prof. Botice, dosadašnji predsjednik Kluba dekana prof. emer. dr. sc. Dragan Milanović, u ime Upravnog odbora Kluba dekana, podnio izvješće o radu Kluba dekana od 2017. do 2022. godine, kao i financijsko izvješće. Prof. emer. dr. art. Enes Midžić potom je podnio izvješće Suda časti. Sva izvješća Skupština je jednoglasno prihvatila.

Potom se pristupilo razrješenju članova tijela Kluba dekana i izboru predsjednika, dva potpredsjednika i članova tijela Kluba dekana. Skupština je jednoglasno izabrala prof. dr. sc. Mislava Grgića za novog predsjednika Kluba dekana te dva potpredsjednika: prof. emer. dr. sc. Dragana Milanovića i prof. emer. dr. sc. Stipu Boticu, kao i članove Upravnog odbora Kluba dekana te nove članove i njihove zamjenike Suda časti Kluba dekana. Skupština je jednoglasno odredila da je Mislav Grgić ovlašten za zastupanje Kluba dekana u mandatnom razdoblju od 2022. do 2026. godine. Skupština je jednoglasno odredila da se s danom 22. studenoga 2022. godine opoziva dosadašnji likvidator Kluba dekana akademik Marin Hraste, a da se s danom 22. studenoga 2022. godine za likvidatora Kluba dekana imenuje akademik Jakša Barbić.

Novoizabrani predsjednik Kluba dekana prof. dr. sc. Mislav Grgić podnio je Skupštini prijedlog plana i programa rada za sljedeće četverogodišnje mandatno razdoblje od 2022. do 2026. godine. Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi plan i program rada Kluba dekana za naredno četverogodišnje razdoblje od 2022. do 2026. godine.