prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Alfio Barbieri završio je osnovnu školu u Balama, a srednje obrazovanje u Puli. Nakon dovršetka studija na Višoj ekonomskoj školi “Dr. Mijo Mirković” 1978. godine, studira na Ekonomskom fakultetuSveučilišta u Rijeci gdje diplomira 1980. godine. Magistarski studij Poslovne politike i organizacije dovršava na Ekonomskom fakultetuSveučilišta u Ljubljani 1986. godine, a na Institutu za ekonomiju i organizaciju u Rijeci doktorira 1991. godine.

Radio je u brodograđevnoj industriji Uljaniku u Puli i poslovnoj jedinici Istarske banke u Rovinju, a od 1993. godine radi na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli.

Godine 1989. izabran je u znanstveno-istraživačko zvanje znanstvenog asistenta u znanstvenoj disciplini računovodstva u dopunskom radnom odnosu Godine 1993. izabran je za docenta, a 1998. godine za izvanrednog profesora u istoj znanstvenoj disciplini. Redoviti profesor postao je 2003. godine predajući predmete Financijsko računovodstvo i Računovodstvo financijskih institucija. U trajno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani menadžmenta i upravljanja izabran je 2007. godine.

U dosadašnjoj karijeri bio je nositelj i izvoditelj raznih kolegija iz područja računovodstva, revizije i menadžmenta. Voditelj je poslijediplomskog studija Makroekonomski management i poduzetništvo na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli. Na istom je fakultetu bio prodekan za nastavu od 1996. do 1999. godine, a od 2000. godine prodekan za poslovne odnose. Godine 2001. izabran je za dekana istoimenog fakulteta tijekom jednog mandatnog razdoblja.

Rektor Sveučilišta u Rijeci imenovao je Barbierija 2004. godine za koordinatora aktivnosti akademske zajednice u promišljanju razvoja sveučilišnih ustanova u Puli čiji je konačni cilj bio osnutak Sveučilišta u Puli, a ministar obrazovanja iste ga godine imenuje članom Odbora za osnivanje Sveučilišta u Puli.Godine 2008. imenovan je prorektorom za poslovne odnose, a u lipnju 2013. godine sveučilišni senat izabire ga za rektora. Tijekom akademske godine 2013./2014. obnašao je funkciju predsjednika Rektorskog zbora Republike Hrvatske.

Od 2001. do 2005. godine bio je član uredničkog odbora Gospodarstva Istre te glavni i odgovorni urednik Ekonomskih istraživanja, a od 2003. do 2008. godine bio je član redakcijskog odbora Ekonomskog pregleda.

Autor je i recenzent mnogih stručnih i znanstvenih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/169623?autor=169623