prof. dr. sc. Bernard Franković

Bernard Franković rođen je 1946. g u Rijeci. Rodom je iz istarskog liburnijskog kraja. Diplomirao je 1971. na Strojarskom fakultetu u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu. Magisterij znanosti stekao je 1978. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat znanosti u polju strojarstva obranio je na istom fakultetu 1990. Istraživanja za doktorsku disertaciju kao Fulbrightov stipendista obavio je na City University of New York, SAD. Od 1972. neprekidno je zaposlen na Strojarsko-brodograđevnom (sada Tehničkom) fakultetu u Rijeci. Tijekom dugogodišnjeg nastavnog rada bio je biran u znanstvenonastavna zvanja docenta, izvanrednog profesora i redovitog profesora, a 2003. je izabran za redovitog profesora u trajnom zvanju. Obavlja dužnost prestojnika Zavoda za termodinamiku i energetiku. Temeljna područja interesa su mu termodinamika, energetika, obnovljivi izvori energije te termotehnički i termoenergetski sustavi. Bio je mentor na više doktorskih disertacija, četiri magisterija i trdesetak diplomskih i završnih radova. Bio je suradnik na pet, a voditelj je bio i je na 11 znanstveno-istraživačka projekata. Objavio je stopedeset znanstvenih i stručnih radova, autor je više stručnih studija i brojnih projekata (vidi CROSBI). Od 1996. bienalno organizira međunarodni znanstveni skup Energy and the Environment u Opatiji i uređuje zbornik radova tog skupa. Predsjednik je Organizacijskog odbora Europske konferencije o sunčevoj energiji EuroSun 2012 koja će se u rujnu mjesecu ove godine održati u Opatiji. Član je više međunarodnih i domaćih znanstvenih i strukovnih organizacija, udruga i tijela. Član je Znanstvenog vijeća za pomorstvoHAZU i Znanstvenog vijeća za energetiku HAZU te redoviti članAkademije tehničkih znanosti Hrvatske. Predsjednik je International Solar Energy Society, ISES Europe (2011.-2013.), Freiburg. Član je International Institute of Refrigeration, Pariz i American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning, Atlanta. Od 2005. je predsjednik Hrvatskog strojarskog i brodograđevnog inženjerskog saveza, a bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu. Za znanstveni rad dobio je više nagrada i priznanja, od kojih se ovdje izdvajaju: Godišnja nagrada Grada Rijeke (1999.), Godišnja nagrada Hrvoje Požar (2000.), Godišnja državna nagrada za znanost (2001.) i Godišnja nagrada Rikard Podhorsky (2008.). Dobio je više priznanja za nastavni i stručni rad.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/12422?autor=12422