prof. dr. sc. Branko Jeren

Rođen je 1951. godine u Zagrebu,

gdje zavrsava osnovno i srednje obrazovanje, a na Elektrotehnickom fakultetu (smjer Elektronika, usmjerenje Automatika) diplomira 1973.

Od prve godine studija stipendist je Instituta Rudjer Boskovic.

Godine 1978. magistrira, a 1984. doktorira na metodi sinteze digitalnih filtarskih slogova.

Od 1973. do 1975. asistent je postdiplomand na Institutu Rudjer Boskovic, gdje radi na razvoju i konstrukciji digitalne elektronicke instrumentacije i digitalnih sustava za mjerenje i upravljanje procesa. Od 1975. do 1976. godine strucni je suradnik u Institutu za elektroprivredu, baveci se automatizacijom i uvodjenjem racunala u nuklearne elektrane, termoelektrane i dispecerske centre. U Zavodu za elektronicke sustave i obradbu informacija Elektrotehnickog fakulteta radi od 1976, gdje je danas redoviti profesor.

U proljece 1991. nakratko je pomocnik ministra znanosti, tehnologije i informatike, potkraj iste godine zamjenik u istom ministarstvu, a od 1993. do 1995. ministar znanosti i tehnologije u Vladi RH.

Od 1996. do 1998. savjetnik je predsjednika RH za znanost i tehnologiju, a 6. veljace ove godine preuzima duznost rektora Sveucilista u Zagrebu.

Voditelj je vise znanstvenoistrazivackih projekata za domace i inozemno gospodarstvo u podrucju digitalne obradbe signala i racunalnih sustava za mjerenje, vodjenje i upravljanje procesa; suradnik je i urednik nekoliko zbornika i strucnih casopisa.

Clan je Hrvatskog drustva za komunikacije, racunarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku (KoREMA), medjunarodne organizacije European Association for Signal Processing (EURASIP- a), tehnickog komiteta Distributed Intelligence systems svjetskog udruzenja IFAC (International Federation of Automatic Control), te medjunarodne organizacije The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Godine 1980/81. bio je stipendist DAAD-a na Sveucilistu u Erlangenu u SR Njemackoj, gdje u sklopu doktorske disertacije radi na problemima filtarskih slogova. Od 1987. do 1989. gostujuci je visi istrazivac na Kalifornijskom sveucilistu u Santa Barbari (SAD), gdje istrazuje viseprocesorske sustave u obradbi signala, te vodi projekt SABRINA.

Za magistarski rad naslovljen Procesor za digitalno filtriranje dobio je 1978. saveznu nagradu Dr. Vratislav Bednjanic, 1986. dobitnik je srebrne plakete Josip Loncar za doktorsku disertaciju, a 1995. odlikovan Redom Danice s likom Rudjera Boskovica.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/18601?autor=18601