prof. dr. sc. Bruno Zelić

Rođen u Osijeku 15. srpnja 1973. U Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1996. kao znanstveni novak, od 1999. asistent, od 2003. docent, od 2007. izvanredni profesor, od 2012. godine redoviti profesor, a od 2017. je redoviti profesor u trajnom zvanju. Od 2009. do 2013. obavljao je dužnost prodekana za nastavu, a od 2013. do 2017. obavljao je dužnost dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Od 2017. do 2019. bio je predsjednik Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu, a od 2015. do 2017. bio je član Rektorskog kolegija Sveučilišta u Zagrebu u proširenom sastavu. Boravio je kao istraživač dvije godine na Institute of Biotechnology II, Research Center Jülich, Njemačka. Dobitnik je Rektorove nagrade (1994. i 1995), godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (1999), nagrade Hrvatskog društva kemijskih inženjera (2003.), nagrade Vera Johanides Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2007.), posebnog priznanja rektora Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. te Državne nagrade za znanost, Godišnje nagrade za 2017. godinu.

Znanstveno se bavi primjenom metodologije kemijskog inženjerstva u razvoju bioprocesa. Objavio je 55 znanstvenih radova u časopisima citiranim u tercijarnoj bazi podataka Web of Science (WoS), 34 rada u ostalim časopisima i zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, a koautor je pet poglavlja u knjizi i dva patenta. Prema WoS-u radovi su mu citirani 598 puta uz h-index 13. Održao je 12 pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, a sudjelovao je s preko 100 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Kao član znanstveno-organizacijskog odbora sudjelovao je u radu četiri domaća i 13 međunarodnih znanstvenih skupova, a na šest je bio predsjednik znanstveno-organizacijskog odbora. Bio je voditelj tri međunarodna znanstvena projekta (od čega jednog FP6 projekta) te dva domaća znanstvena projekta financirana od strane Hrvatske zaklade za znanost. Autor je 10 stručnih studija/projekata izrađenih za potrebe gospodarstva i jedan je od pokretača prve spin-off tvrtke Fakulteta.

Uveo je nekoliko novih kolegija, na preddiplomskim, dodiplomskim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijima, te bio mentor pet doktorskih disertacija, šest specijalističkih završnih radova, 21 diplomskog rada i 18 završnih radova. Glavni je urednik udžbenika Environmental Engineering – Basic Principles u izdanju DeGruytera.

Od 2016. do 2017. godine bio je član Upravnog odbora European Federation of Chemical Engineering. Glavni je urednik časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly te član uredništva časopisa Food Technology and Biotechnology i Technologica Acta. Redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u kojoj obnaša dužnost predsjedavatelja Savjeta Centara i voditelja Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija), te član Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu.