prof. dr. sc. Dubravka Bjegović

Rođena je 1945. u Novoj Gradiški. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Novoj Gradiški studirala je na Građevinskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1968. Magistrirala je s temom „Mjerenje korozije armature u betonu s ugrađenim elektrodama“ iz discipline Korozija i zaštita materijala na zajedničkom studiju Strojarskog fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu 1978.

Doktorirala je tezom „Projektiranje armiranobetonskih konstrukcija u kemijski agresivnoj sredini“ na Građevinskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu 1991.

Radno iskustvo u struci sticala je u Institutu građevinarstva Hrvatske u Zagrebu od 1968. godine gdje je bila: rukovoditelj laboratorija za beton u Zavodu za betonske i zidane konstrukcije, IGH, Zagreb (1970.-1978.), rukovoditelj laboratorija za veziva i koroziju materijala (1978.-1982.), viši stručni suradnik (1982.-1987.), te stručni savjetnik (1987.-1991.)

Glavna podrucja rada su: izrade projekata sanacija i projekata zaštite armiranobetonskih konstrukcija, konzalting i nadzor u izvođenju sanacijskih radova, te istraživanja u području građevinskih materijala, trajnosti konstrukcijskih materijala u građevinarstvi i požarnog inženjerstva.

Napredovanja u znanstveno-nastavnim zvanjima: asistent (1977-1989.), docent (1992.-1995.), izvanredni profesor 1995.-2000), redoviti profesor (2000.-2005.), u trajno zvanje redovitog profesora izabrana je 25.11.2005. godine, a u zvanje professor emerita izabrana je 2016. godine.

Nastavno djelovanje: Nositelj kolegija na dodiplomskom studiju: Ispitivanje gradiva, Kvaliteta i zaštita gradiva, Posebni betoni i tehnologije, Prefabrikati (1998. – 2007.)

Nositelj kolegija na preddiplomskom studiju: Osnove tehnologije betona (2007. -2015.)

Nositelj kolegija na diplomskom studiju, smjer Materijali: Teorija i tehnologija betona, Trajnost konstrukcijskih materijala, Tehnologija sanacija i ojačanja, Zaštita od požara (2007. -2015.)

Nositelj kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju: Posebna poglavlja teorije betona, Suvremeni pristup trajnosti konstrukcijskih materijala, Optimalizacija materijala u sustavu sanacija, Novi materijali u građevinarstvu, Teorija i modeliranje zaštite konstrukcija (2007. -2015.) Nositelj kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju Požarno inženjerstvo: Ponašanje građevinskih materijala i elemenata u požaru, Regulativa iz područja zaštite od požara (2006. -2015.)

Nositelj kolegija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josip Jurj Strossmayer u Osijeku: Poznavanje materijala i Gradiva (1995.-2000.)

Nositelj kolegija na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Varaždinu: Gradiva (1994 – 2002.)

Gostujući profesor Građevinskog fakulteta Sveučilišta Čiril i Metodije u Skopju od 2014.god.

Bila je mentor na:

11 doktorskih radova, 8 magistarskih radova, 6 završnih specijalističkih radova i 117 diplomska rada.

Znanstveno-istraživačko djelovanje:

Kao voditelj i suradnik radila je na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih projekta iz područja građevinskih materijala i njihove primjene u konstrukcijama, te posebno s osvrtom na trajnost armiranog betona u armiranobetonskim konstrukcijama i istraživanja u području primjene raznih industrijskih nusproizvoda u industriji betona.

Značajniji međunarodni projekti na kojima je radila su:

 • 2014–FP 7 project ANAGENNISI – Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete, WP4 Use of RTPF in concrete,(suradnica),
 • 2010–2015 TUD COST Action TU0904 Integrated Fire Engineering and Response (IFER), (suradnica),
 • 2012-2015CIP Eco-innovation 2011 – project ECO-SANDWICH Energy efficient, recycled concrete sandwich facade panel, (suradnica),
 • 2011–CIP Eco-innovation 2010 – project RUCONBAR Rubberised concrete noise barriers, (suradnica),
 • 2009-2011 E! 4166 EUREKABUILD FIRECON project – Fire Resistant Concrete Made with Slag from the Steel Industry, (voditeljica)
 • 2010-2013 –EU project SPIN – “Spearhead network for innovative, clean and safe cement & concrete technologies”, (voditeljica)
 • 2006-2008. LIFE Third Countries 2005 – CONWAS – ˝Development of sustainable construction and demolition waste management system for Croatia˝, (voditeljica)
 • 2000–2005 EUREKA Fire tunnel E! 2823 Precast Fire Resistant Segments for Secondary Tunnel Lining, (voditeljica)
 • 2002–2006 COST Action 530 “Sustainable materials technology – life cycle for environmentally conscious manufacturing processes, (suradnica)
 • 2003–2009 COST Action 534 „Improvement of properties of grouts for presstresing tendons and/or ground anchors“ (suradnica)

Aktivno je radila i radi na pripremi, organizaciji i provedbi značajnih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, na kojima osim izlaganja referata imala je i plenarna izlaganja, te bila voditeljica sekcija na konferencijama.

Objavljeni radovi:

Kao autor i/ili koautor objavila je 4 knjige, 3 udžbenika, 17 poglavlja u knjigama i više od 350 znanstvenih i stručnih radova (vidi: https://bib.irb.hr).

Značajnije funkcije u sveucilišnoj i široj akademskoj zajednici obnašala je kao:

 • Prodekan za nastavu (1998.-2002.)
 • Dekan (2002.-2006)
 • Prva predsjednica Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2007.)
 • Osnovala i prva voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Požarno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2006-2014.)
 • Zamjenica pročelnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Znanstvenom vijeću za promet, Sekciji za prometnu infrastrukturu od 2008.
 • Predsjednica Stalnog odbora tehničkih znanosti Hrvatske zaklade za znanost (2013.-2015.)
 • Tajnica Odjela za građevinarstvo i geodeziju Hrvatske akademije tehničkih znanosti (2014-2016),
 • Predstavnica Ministrastva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske u radu stručne skupine Europske komisije Advisory Group for Construction – Fire Subgroup (2015. -2017).

Sudjelovala je i sudjeluje u radu uredništva nekoliko znanstveno stručnih časopisa:

 • Materijali i konstrukcije, Savez jugoslavenskih laboratorija za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija, Beograd, Jugoslavija (1980. – 1988.) ;
 • Građevinar, Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb, (1997. – 2010.)
 • Građevinski materijali i konstrukcije, Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, Beograd, Srbija ( 2011.-)
 • Building Research Journal, Institute of Construction and Architecture, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic ( 2008.-)

Značajnija priznanja:

 • Award of the NACE International, The Corrosion Society, May 2000
 • Award for Outstanding and original contributions in Research in the area of Durability of Concrete at Sixth Canmet/ACI International Conference on Durability of Concrete, June 1-7, 2003 in Thessaloniki, Greece
 • RILEM Fellow za 2017. tijekom 71. RILEM Tjedna i Međunarodne konferencije o naprednim građevinskim materijalima i sustavima u Chennaiu, Indija.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/3896?autor=3896