prof. dr. sc. Dubravka Bjegović

Osobni podaci i obrazovanje

•Gimnazija, maturirala 1963. godine u Novoj Gradiški
•Diplomirala na Građevinskom fakultetu – konstrukterski smjer, u proljetnom roku 1968. godine •Magistrirala na zajedničkom kolegiju Tehnološkog i Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz discipline korozija i zaštita materijala 01.06.1978. godine
•Doktorirala na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 16.06.1991.godine
•Distance Education course for Eastern European Universities: ̋Management of University – Industry Partnerships”, organiziranog od International Institute for Educational Planning, Paris, France i European Centre for Strategic Management of Universities, Brussels, Belgium, 2001. godine

Zaposlenje

•1968-1970. Inženjer u Zavodu za betonske i zidane konstrukcije Instituta Građevinarstva Hrvatske; •1970-1978. Rukovoditelj laboratorija za beton u Zavodu za betonske i zidane konstrukcije. Glavne aktivnosti: sva ispitivanja iz područja betona i komponenta betona.
•1978-1982. Rukovoditelj laboratorija za veziva i koroziju materijala. Glavne aktivnosti: istraživanja u području veziva, istraživanja u području trajnosti građevinskih materijala na bazi mineralnih veziva, te istražni radovi “in situ”.
•1982-1987. Viši stručni suradnik Glavne aktivnosti:projekti sanacija, projekti zaštite armiranobetonskih konstrukcija.
•1987-1991. Stručni savjetnik Glavne aktivnosti: Konzalting i nadzor u izvođenju armiranobetonskih i sanacijskih radova, istraživanja u području trajnosti armiranog betona.
•1991-2002. Nastavnik na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavne aktivnosti: specijalna ispitivanja parametara trajnosti armiranog betona na konstrukciji; koja su osnova za procjenu stanja armiranobetonske konstrukcije, projekti sanacija, nadzori nad izvođenjem sanacija, investicijski i tehnološki nadzor nad izvođenjem značajnijih AB konstrukcija. •1992-1995. Docent – Znanstveni suradnik
•1995-1998. Izvanredni profesor
•2000. Redoviti profesor
•1998-2002. Prodekan za nastavu
•2002.Dekan građevinskog fakulteta

Nastavna djelatnost i izbori u zvanja:

•1977-1989. Asistent, predmet “Poznavanje materijala”
•1989-1992. Predavač, predmeti: “Poznavanje materijala” i “Beton i prefabrikati”
•1992-1994. Docent, predmeti: “Poznavanje materijala”, “Beton i prefabrikati”
•1994-2000. Izvanredni profesor
•2000 i dalje Redoviti profesor

Dodiplomski studij

•predmeti: ̋Gradiva, ̋ “Kvaliteta i zaštita gradiva,” “Prefabrikati,” i ̋Specijalni betoni ̋ na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

Poslijediplomski studij

•predmet: “Teorija i modeliranje zaštite konstrukcija” Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; •predmeti: “Trajnost i zaštita konstrukcija” i “Znanost o materijalima za inženjere Građevinski fakultet Sveučilišta “Josipa Jurja Strossmayera” u Osijeku.

Stručna djelatnost:

•Obnova fasade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, 1968.
•Uzroci oštećenja stambenih objekata u Mariboru izgrađenih s blokovima iz letećeg pepela, 1969., •Stanje zgrade Stare Vijećnice u Zagrebu, 1970.,
•Stanje u pogledu trajnosti mosta Kopno – otok Pag, 1978.,
. OBJAVLJENI RADOVIMagistarski i doktorski radF Bjegović, D.: Projektiranje betonskih konstrukcija u kemijski agresivnoj okolini, doktorski rad, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991. •Kategorizacija zaštite za objekte u TUG-II, Kutina 1980.,
•Dijagnostika i prijedlog sanacije za: Stablo AB dimnjaka Koksare u Bakru, 1978, Toranj za proizvodnju KANa u Tvornici dušičnih gnojiva, 1979, Most na otok Krk, 1981, AB objekti u TUG II, 1980-1983, Skladište anorganskih kiselina i lužina u tvornici Pliva u Zagrebu, 1982, Termička priprema vode u INA-Rafinerija, Zagreb, 1983, Tramvajsko tijelo mosta Mladosti u Zagrebu, 1983, AB konstrukcije tribina klizališta na Šalati u Zagrebu, 1983, AB postrojenje trafostanice u Rakitju, 1984, Staza za gašenje koksa u Bakru, 1985, Stadion NK Dinamo u Zagrebu, 1985, Most preko Drave u Osijeku, 1986, AB konstrukcija objekta Obućara u SOUR Jugoplastika u Splitu, 1987, Kolni most preko rijeke Save u Zagrebu, 1987, Bazeni i horizontalni silosi, GRO Moslavina Ivanić Grad, 1988, Izmjenjivač topline i Mlin sirovina u Tvornici cementa Koromačno, 1993, Stadion NK Croatia u Zagrebu, 1994 – 1999.,
•Projekt sanacije i tehnološki nadzor pri sanaciji zapadne tribine stadiona Maksimir u Zagrebu,
•Ocjena postojećeg stanja i unapređenje tehnologije proizvodnje betona u «GP Krk»,
•Stručni nadzor i kontrola kvalitete pri proizvodnji predgotovljenih armiranobetonskih ploča proizvođača «Beton-Lučko», •Osiguranje dokaza i naknadno utvrđivanje kvalitete na tunelima Pod Vugleš, Javorova Kosa i Veliki Gložac na AC Rijeka-Zagreb •Projekt uređenja i osposobljavanja za rad laboratorija uz tvornicu betona u «G.P. Krk»,
•Korozijski monitoring na mostu Krka kod Skradina na AC Zagreb-Split
•Ispitivanje građevinskih materijala i kontrola kvalitete proizvodnje zatvrtku ”Longus”,
•Istražni radovi i laboratorijska ispitivanja gradiva na nadvožnjacima u čvoru Kutina, Novska i Popovača na AC Zagreb – Slavonski Brod
•Kontrola kvalitete predgotovljenih betonskih opločnika pri sanaciji Trga kralja Tomislava u Samoboru.