prof. dr. sc. Jasmina Havranek

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirala. Godine 2001. izabrana je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na istom fakultetu, gdje i predaje na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju te sudjeluje na raznim znanstvenim i stručnim projektima.

Profesorica Jasmina Havranek uvijek naglašava važnost aktivnog sudjelovanja u međunarodnim programima i potiče međunarodnu suradnju. I sama je dio radnog vijeka provela u inozemstvu, gdje se specijalizirala na institucijama u Danskoj, Finskoj, SAD-u, Italiji i Grčkoj. Držala je pozvana predavanja u SAD-u, Izraelu, Rumunjskoj, Kini, Gruziji, Indiji, Crnoj Gori i Njemačkoj.

U razdoblju od 2003. do 2005. godine bila je predsjednica Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske, a 2007. godine imenovana je privremenom ravnateljicom Agencije za znanost i visoko obrazovanje. U razdoblju od 2003. do 2005. godine bila je predsjednica Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske, a 2007. godine imenovana je privremenom ravnateljicom Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Imajući jasnu viziju razvoja Agencije, prof. dr. sc. Havranek, aktivnim je angažmanom i predanim radom, sa svojim suradnicima, pozicionirala AZVO kao jednog od ključnih dionika u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja i znanosti te kao značajnu partnersku instituciju visokim učilištima i znanstvenim organizacijama. Posebnu pozornost posvećuje međunarodnoj suradnji, kroz poticanje i održavanje suradnje s agencijama za osiguranje kvalitete iz Europe i svijeta, međunarodnim udruženjima i drugim visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama zbog čega je danas Agencija međunarodno prepoznata i cijenjena. Kroz predstavljanje rada Agencije, prof. dr. sc. Havranek aktivno doprinosi i snažnijoj međunarodnoj vidljivosti hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti.

Imenovana je za civilnog eksperta u Odboru za planiranje hrane i poljoprivrede (FAPC) u NATO savezu u Bruxellesu. Od 2005. godine je članica izvršnog odbora organizacije International Consortium of Agricultural and Related Universities (ICA). Također je više puta pozvana da održi predavanja na sveučilištima Michigan State University, Nanjin University, Berkeley University of California i drugima.

Prof. Havranek bila je urednica i/ili članica uredništva nekoliko domaćih i stranih časopisa, Bila je aktivna u međunarodnoj mljekarskoj organizaciji (FIL – IDF), FAO, a bila je i predstavnica RH u Helsinškoj grupi za žene u znanosti.

Za svoj rad profesorica Jasmina Havranek dobila je mnogo značajnih priznanja od kojih izdvajamo:
2007. – odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
2001. – Godišnju državnu nagradu za znanost u području biotehničkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće, posebice za istraživanja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda
1976. – nagradu za znanstveni rad Farmaceutske tvrtke “Krka”
Nositeljica je Spomenice Domovinskog rata.

S profesoricom Jasminom Havranek na čelu, godine 2010., Agencija je dobila važno međunarodno priznanje: European Regional Economic Forum prepoznao je Agenciju kao primjer dobre prakse u implementaciji sustava osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Iste godine, Agencija je primljena u punopravno članstvo Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) i uvrštena u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). U rujnu 2012. godine Agencija se pridružila grupi CHEA International Quality Group. Od studenog 2006. godine Agencija je punopravna članica INQAAHE-a (Međunarodna mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju), a od travnja 2008. godine punopravna članica CEENQA-e (Mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe). AZVO je također članica Foruma za upravljanje institucijama u sustavu visokog obrazovanja (OECD IMHE Forum).

2015. godine Agencija je postala je punopravna članica udruženja međunarodnog neprofitnog udruženja institucija koje povezuje tema akademskog rangiranja i izvrsnosti u visokom obrazovanju i znanosti (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence). Cilj je ovog međunarodnog neprofitnog udruženja osvijestiti važnost akademskog rangiranja i izvrsnosti u području visokog obrazovanja i znanosti. Zbog svoje orijentacije na promicanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Agencija može dati značajan doprinos radu ovog udruženja. Agencija je također članica Upravnog odbora Mreže agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju Srednje i Istočne Europe CEEN (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education), članica Povjerenstva za izradu strateškog dokumenta Mreža javnih znanstvenih organizacija, Povjerenstva za izradu prijedloga kriterija za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti, Povjerenstva za izradu smjernica za strategiju odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije, Glavnog odbora akademije medicinskih znanosti Hrvatske i mnogih drugih organizacija.

Profesorica Jasmina Havranek sudjelovala je na mnogobrojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama na temu visokog obrazovanja i znanosti, a na nekima je bila i pozvani predavač.

 1. 2018. – Agency for Science and Higher Education. Croatia – activities & challenges. The World Bank Summer Executive Program. Peking. (Kina). 23.–31. kolovoz. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 2. 2018. – QA as a tool for effective management – Croatian example. World Education Day – 2018, Jinan. Kina. 28.–30. rujan. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 3. 2018. – APQN Annual Conference (AAC) and Annual General Meeting (AGM), „Capacity Building for Next- Generation Quality Assurance in Higher Education“, APQN Annual Conference and Annual General Meeting. 22.-25. ožujak. Nagpur. Indija. Agency for Science and Higher Education Internal QA System. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 4. 2017. – Do we in Higher Education Always Choose the Right Leaders? World Eduction Day, Peking. Kina. 25.-29. rujan. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 5. 2016. – Corruption in HE: Can QA make a difference? – the case of Croatian Agency for Science and Higher Education. CIQG Annual Meeting, Washington. SAD. 28.-30. siječanj. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 6. 2015. – View of the Croatian Agency for Science and Higher Education. Regional Conference on QA in HE in Arab States Region, Cairo. Egipat. 07.-08 lipanj. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 7. 2015. – Workshop on External Qualify Assurance. 5.-7. svibanj. Ankara (Turska). Establishmen of European QA Agency / Case of Croatian Agency for Science and Higher Education. Workshop on External Qualify Assurance. Ankara. Turska. 06.-08. svibanj. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 8. 2015.- Implementation of ESG in national context ASHE perspective. Omsk. Ruska Federacija. Listopad. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 9. 2014. – Excelence in Higher Education and science Guarantee of Success Euro-Asia Economic Forum. Xi’an. Kina. Forum 501: Eurasian University Principal Summit (Part III). 28.-30. rujan. The World Bank. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 10. 2013. – QA system in the Republic of Croatia. University of California, Berkeley Institute on Higher Education. (SAD). Srpanj. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.
 11. Advantages and disadvantages of the tradicional production as opposed to highly sophisticated industrial production od cheese. International Conference on Functional Dairy Foods. Karnal. Indija. 16.-19. studeni. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Havranek.

2004. – Raw milk quality control-European and Croatian experience. Food science and Technology Chen Zhao (ur.).Peking. Kina. 07.-10. kolovoz. Food Scienece and Technology Magazine, 274-281. Predavač: dr. sc. Samir Kalit i prof. dr. sc. Jasmina Havranek.

2002. – Influence of raw milk on dairy products quality control. China Dairy Science and Technology Conference Proceedings. Peking. Kina. 36-39. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Lukač-Havranek i suradnici.

1999. – Production and evaluation of the quality of meat and milk in the Republic of Croatia. Acta Agraria Kaposvariensis. 3 (2): 19-29. Predavači: prof. dr. sc. Gordana Kralik, prof. dr. sc. Jasmina Lukač-Havranek i prof. dr. sc. Antun Petričević.

1999. – Bodočnost proizvodnje mleka. Mleko in mlečni izdelki. 2nd Slovenian Congress Milk and Dairy Products. Plenarno predavanje. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. 3-4. Portorož. Slovenija. 14.-16. studeni. Predavač: prof. dr. sc. Jasmina Lukač-Havranek.

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek cijeli svoj profesionalni put radi na promicanju vrijednosti standarda i kulture kvalitete te prenošenju informacija u cilju razumijevanja i unaprjeđenja javne politike u području visokog obrazovanja i znanosti. Njezin optimizam, nepresušna snaga i entuzijazam potiču kreativnost u svima njezinim suradnicima.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/74232?autor=74232