prof. dr. sc. Karmela Barišić

Karmela Barišić redovita je profesorica u trajnom zvanju. Predstojnica je Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju od ak. god. 2016./2017. Obnašala je dužnost dekanice (2010. –2014.) te prodekanice za nastavu (2006. –2010.). Koautorica je sveučilišnog udžbenika (Štrausova medicinska biokemija, ur. D. Čvorišćec i I. Čepelak, Medicinska naklada 2009.), prijevoda udžbenika Stanica –molekularni pristup autora J. Coopera (Medicinska naklada, 2010.), nastavnih skripata i stručnih priručnika. Objavila je 48znanstvenih radova, broj citata 1077, H-indeks je 14, i10-indeks je 22(Google Scholar). Bila je pozvani profesor na sveučilištu Quansei Gakuin, Nishinomia, Japan i Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Slovenija. Usavršavala se u području kvalitete u visokom obrazovanju i stekla nacionalni i međunarodni certifikat za stručnjaka prosudbe sustava kvalitete visokih učilišta i agencija. Bila je recenzent znanstvenih radova, projektnih prijedloga i studijskih programa.

OSOBNE INFORMACIJE

Matični broj istraživača:187331
CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/187331
Mrežna stranica:www.pharma.unizg.hr/hr/o-nama/djelatnici/karmela-barisic,469.html

OBRAZOVANJE

1992. doktorat znanostiSveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1989. magisterij znanostiSveučilište u ZagrebuFarmaceutsko-biokemijski fakultet
1983. diplomaSveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

ZAPOSLENJE

1991. –danasSveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

PRETHODNA ZAPOSLENJA

1985.–1988. Laboratorij za eksperimentalnu patofiziologiju, Zavod zapatološku fiziologiju, KBC Zagreb
1985.Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
1984.-1985.Biokemijski laboratorij, Studentska poliklinika, Zagreb

STIPENDIJE

1996.–1998. poslijedoktorska stipendija, Max Planck Institute of Biochemistry, Munich, Germany
1988.–1990. doktorska stipendija, Max Planck Institute of Biochemistry, Munich, Germany

NAGRADE

2019. Povelja Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sveukupni doprinos
2019.Povelja Sveučilišta u Mostaru za sveukupni doprinos razvoju sveučilišta
2012.Priznanje Sveučilišta u Zagrebu za rad u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
2006.Povelja Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju za prepoznatljiv osobni doprinos u stvaranju, razvoju te promicanju djelatnosti i ugleda Društva
2003.Godišnja nagrada za znanstveni rad Hrvatskog društva medicinskih biokemičara
2000.Nagrada za najbolji posterski rad, 6thAlps-Adria International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
1982.Rektorova nagrada za studentski znanstveni rad

OBVEZE U ORGANIZACIJI

2016.–danas Predstojnica Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju
2014.–danas članica Vijeća doktorskoga studija
2013.–danasvoditeljica doktorskog studija Farmaceutsko-biokemijske znanosti, modul Medicinsko-biokemijske znanosti
2010.–danas voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Molekularna dijagnostika
2010.–2014. dekanica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
2006.–2010.prodekanica za nastavu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

NASTAVNE AKTIVNOSTI

Integrirani diplomski studij farmacije i medicinske biokemije: Voditelj predmeta: Biokemija, Molekularna dijagnostika, Farmakogenetika, Molekulske osnove bolesti i terapije;
Doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti: Voditelj predmeta:Istraživačke metode u farmaceutskoj industriji, Istraživanje lijekova –od ideje do kliničkog razvoja, Stanični skelet

MENTORSTVA STUDENATA

 • 2019. doktorski rad, Manuela Miletić, Važnost detekcije protutijela na sržni antigen u identifikaciji dobrovoljnih davatelja krvi s okultnom infekcijom virusom hepatitisa b Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2019. doktorski rad, Maja Marasović, Biološka aktivnost odabranih boroničnih kiselina i njihovih derivata Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2013. doktorski rad, Mirela Matokanović, Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2011. doktorski rad, Ružica Galović, Uloga stresnih proteina Hsp60 i Hsp70 te TLR-2 i TLR-4 receptorau razvoju cerebralne ateroskleroze, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2010. doktorski rad, Zinka Bošnjak, Povezanost stresnog odgovora na izloženost arsenu s genskim varijantama posrednika upale i oksidacijskog stresa, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2009.doktorski rad, Marija Grdić Rajković, Polimorfizmi pon1 i pon2 gena i aktivnost paraoksonaze u bolesnika na hemodijalizi, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • 2006. doktorski rad, Ines Glojnarić, Protuupalni učinak makrolidnih antibiotika in vivo: inhibicijareakcije akutne fazeSveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Trenutno mentorira petdoktorskih radova koji su u različitim fazama dovršenosti: četiri doktorska rada su u fazi izrade po odobrenoj temi i jedan je doktorski rad u fazi pripreme obrazloženja nacrta doktorskoga istraživanja.Osim toga, mentorirala je 1 magistarski rad, 2 poslijediplomska specijalistička rada i 48 diplomskih radova.

VODITELJSTVO PROJEKATA

 1. Gensko, proteinsko i RNA profiliranje kolorektalnog karcinoma primjenom tekuće biopsije, 1. 3. 2020. –29. 2. 2023., HRZZ
 2. Posttranskripcijsko utišavanje stresnih proteina pomoću siRNA nanoterapije, 2007. –2012., MZOS RH
 3. Stresni proteini: dijagnostički pokazatelji bolesti i/ili farmakološke mete, 2005., MZOS RH
 4. Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt: Polimorfizam GALTi PONgena u zdravoj hrvatskoj i slovenskoj populaciji, 2004.
 5. CEEPUS (CII-HR-0045-030708) za edukaciju u kliničkoj kemiji

VODITELJSTVO ISTRAŽIVAČKIH TEMA

 1. Ekspresija mikroRNA u induciranoj apoptozi tumorskih stanica, 2013./2014.; Sveučilište u Zagrebu
 2. Ekspresijski profili mikroRNA u apoptozi induciranoj inhibicijom Hsp90, 2014.; Sveučilište u Zagrebu
 3. Ispitivanje potencijalnih biomarkera za fibromialgiju: topljive adhezijske molekule i cirkulirajuće nukleinske kiseline, 2015.; Sveučilište u Zagrebu

NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE

Dušica Maysinger, stresni proteini, siRNAi, McGill University, Montreal, KanadaJana Lukač Bajalo, galaktozemija, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani (do 2009.)Guenther Gerisch, stanični skelet, Max Planck Institute of Biochemistry, Munich, Germany (do 2002.)

ZNANSTVENA POSTIGNUĆA U POSLJEDNJIH PET GODINA

Publikacije

 1. D. Verbanac, Ž. Maleš, K. Barišić:Nutrition –facts and myths, Acta Pharmaceutica, 69(2019), 497–510, https://doi.org/10.2478/acph-2019-00512.
 2. M. Miletić, J. Bingulac-Popović, M. Stojić Vidović, A. Hećimović, M. Berendika, I. Babić, V. Đogić, M. Samardžija, K. Barišić, I. Jukić, I. Mihaljević: Anti-HBc prevalence among Croatian blood donors in a 14-year period (2004-2017): assessment of trends, risks and need for implementing routine testing, Transfusion Clinique et Biologique, May 2019, DOI: 10.1016/j.tracli.2019.05.001, IF=0,936
 3. I. Škrlec, K. Barišić, J. Wagner, Validation of a screening method for dynamic mutations in the FMR1 gene, Annals of Clinical and Laboratory Science, 48 (2018), 810-813, IF=0,800
 4. R. Galović, Z. Flegar-Meštrić, V. Vidjak, M. Matokanović, K. Barišić, Heat shock protein 70 and antibodies to heat shock protein 60 are associated with cerebrovascular atherosclerosis, Clinical Biochemistry, 49 (2016), 1, 66-69; IF= 2,434
 5. O. Čulić, M. D. Cordero, T. Žanić-Grubišić, A. Somborac Bačura, L. Batičić, D. Detel, J. Varljen, K. Barišić, Serum activities of adenosine deaminase, dipeptidyl peptidase IV and propyl endopeptidase in patients with fibromyalgia: diagnostic implications, Clinical Rheumatology, 35 (2016), 2565-2571; IF= 2,365

Pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama

 1. Molekularna dijagnostika i izazovi post-genomskog doba / The chalenges of post-genomic era for molecular diagnostics, 8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i hematologiju s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska, Rijeka, 22.-26. 9. 2015.
 2. Nove perspektive antitumorske terapije –utišavanje proteina toplinskog stresa pomoću siRNA nanoterapije, 2. kongres farmaceuta Crne Gore s međunarodnim učešćem, Crna Gora, Bečići, 28.-31. 5. 2015.
 3. Tekuća biopsija –novi pristup u dijagnozi, predviđanju i praćenju terapijskog odgovora te procjeni ishoda malignih bolesti / Liquid biopsy –a new approach in diagnosing, predicting and monitoring therapeutic response and assessing malignant outcomes, 6. Hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem,Dubrovnik, 4. –7. 4. 2019.

ČLANSTVA

Uredništvo časopisa

2015. – danas sekcijski urednik časopisa Acta Pharmaceutica, Hrvatska
2014. –danas članica uredništva časopisa Acta Pharmaceutica, Hrvatska

Međunarodna tijela

2009. –2012. FEBS EDUCATION COMMITTEE, članica

Nacionalna društva

2001. –2005. Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, predsjednica

Nacionalna tijela

2016. –danas Akreditacijski savjet, AZVO, potpredsjednica
2013. –2016. Akreditacijski savjet, AZVO, predsjednica
2009. –2013. Matični odbor za biomedicinu i zdravstvo, članica
2011.–2013. Matični odbor za interdisciplinarno područje, članica

Sveučilišna tijela

2005. –danas Odbor za upravljanje kvalitetom, članica, predsjednica 2012.-2014.
2005. –2014. Vijeće biomedicinskog područja, članica

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SASTANAK

2015. 8. kongres Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska, članica Znanstvenog odbora
2015. FEBS3+ Meeting, Molecules of Life, Slovenija, članica Znanstvenog odbora
2011. 4thBBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, Slovenija, članica Znanstvenog odbora 2010. 10thCongress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology with international participation Hrvatska, članica Znanstvenog odbora
2006. –2008. Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju,HDBMB2006 i HDBMB2008, Hrvatska, članica Znanstvenog odbora
2005. Glycoproteomics –protein modification for versatile functions, Hrvatska, članica Organizacijskog odbora
2004. Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju,HDBMB2004, Hrvatska, predsjednica Znanstvenog odbora
2000. 6thAlps-Adria Congress, International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Croatia, članica Organizacijskog odbora

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/187331?autor=187331