prof. dr. sc. Milan Oršanić

ZNANSTVENO PODRUČJE INTERESA:

– uzgajanje šuma
– rasadničarstvo i šumsko sjemenarstvo
– pomlađivanje i njega prirodnih sastojina
– uzgojni postupci u prebornim šumama
– uzgojni postupci i bioraznolikost šuma Hrvatske

NAPREDOVANJE:

1988 – diplomirao
1994 – magistrirao
2001 – doktorirao
2003 – docent

NEKE POSEBNOSTI:

–  upravitelja nastavno-pokusnog šumskog objekta Zagreb

–  predsjednik odbora za šume Šumarskog fakulteta


KOLEGIJI:
Dodiplomski studij (novi program)

– osnivanje šuma

– uzgajanje šuma posebne namjene
 

Poslijediplomski znanstveni studij, usmjerenje uzgajanje šuma

– šumske kulture i plantaže

– šumsko sjemenarstvo

– rasadničarstvo

– rasadničarstvo u hortikulturi

Poslijediplomski stručni studij, usmjerenje ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura

– rasadnička proizvodnja u hortikulturi

Poslijediplomski stručni studij, usmjerenje rasadnička proizvodnja i šumske kulture

– sjemenarska i rasadničarska proizvodnja

– podizanje šuma

– uzgojni postupak sa šumskim kulturama i plantažama

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/179905?autor=179905