prof. dr. sc. Niko Zurak

Hrvatski liječnik (Dubrovnik, 7. VII. 1940). Završio Medicinski fakultet u Zagrebu (1965), a specijalizirao se iz neuropsihijatrije (1971). Od 1972. do umirovljenja 2005. radio je u Neuropsihijatrijskoj klinici Kliničkoga bolničkoga centra u Zagrebu; od 1992. bio je predstojnik te klinike. Napose se bavio neinvazivnom neurološkom dijagnostikom, problemom boli i funkcionalne glavobolje te patofiziologijom vegetativnoga živčanoga sustava. Izvanredni profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta (od 1993) te dekan (1994–97); uveo je kolegij medicinske etike na tom fakultetu. Bio je urednik časopisa Neurologia Croatica. Član Papinske akademije za život.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/55286?autor=55286