prof. dr. sc. Slobodan Kralj

Prof. dr. sc. Slobodan Kralj rođen je u Subotici 7. svibnja 1945. Po narodnosti je Hrvat. Tehničku školu završio je u Zagrebu 1964. god., zatim se upisao na Strojarsko- brodograđevni fakultet u Zagrebu, gdje je diplomirao 1971. god. Od travnja 1971. god. do listopada 1973. god. radio je u poduzeću “Rade Končar”, Zagreb u odjelu Veliki rotacijski strojevi.

Od listopada 1973. god. zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1996. god. U zvanju je redovitog profesora, a od 2001.g. u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju.

1976. god. bio je 6 mjeseci na specijalizaciji u Halleu u Njemačkoj. Krajem 1980. god. i početkom 1981. god. boravio je 6 mjeseci u Velikoj Britaniji na Cambridge University, Engineering Department. Krajem 1984. god. bio je 3 mjeseca na Tehnische Universität Berlin kao stipendist Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). 1990. god. bio je na studijskom putovanju u SAD i Kanadi. Posjetio je skoro sve svjetski poznate institute za zavarivanje.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje obranio je 1979. god. magistarski rad pod naslovom “Analiza pouzdanosti zalemljenih spojeva”, a 1985. god. i doktorsku disertaciju s temom “Utjecaj podloga pri zavarivanju na veličinu uzdužne sile stezanja u zavaru”.

Prof.Kralj vodio je niz kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Osim toga bio je koordinator nastave za studij Fizike i politehnike na istom Fakultetu. Od 1993. do 2004. god. bio je gostujući profesor na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Uveo je petnaestak novih kolegija na studijima strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva na dodiplomskom i postdiplomskom studiju. Dugi niz godina bio je voditelj Laboratorija za zavarivanje.

Osnovao je laboratorij za primjenu robota i lasera u zavarivanju i srodnim postupcima i laboratorij za podvodno zavarivanje i ispitivanje. Vodio je više domaćih i međunarodnih znanstvenih i istraživačkih projekata (TEMPUS, EUREKA, LEONARDO). TEMPUS i LEONARDO bili su prvi projekti u Republici Hrvatskoj. LEONARDO je bio pilot projekt u Hrvatskoj.

Pod njegovim vodstvom diplomiralo je pedesetak studenata strojarstva, magistriralo desetak i obranjeno je devet doktorskih disertacija.

Objavio je više od sedamdesetak članaka u časopisima Zavarivanje, Strojarstvo, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Promet, Održavanje, EGE, Materialove inžinerstvo, Welding in the World, Schweissen und Schneiden, Maschinenmarkt, Welding and Cutting, African Fusion.

Na međunarodnim i domaćim savjetovanjima i konferencijama objavio je više od 80 radova.

Posebno se ističu skupovi Europske federacije za zavarivanje, spajanje i rezanje Eurojoin (Bern, Dubrovnik i Beč, Santiago de Compostela), kao i Međunarodne konferencije u Ljubljani, Ostendeu, Tel Avivu, Firenci, Madridu, Lisabonu, Osaka, Seulu, Pekingu i Beču.

Objavio je dvije knjige i dvije studije s područja zavarivanja i jedno poglavlje u Tehničkoj enciklopediji.

Treba istaknuti i njegov stručni rad i rad s gospodarstvom. Izradio je veći broj projekata za izradu zavarenih konstrukcija u strojogradnji, procesnoj industriji i brodogradnji.

Na više kapitalnih objekata, npr. izgradnja Jadranskog naftovoda, Tvornica glinice Zvornik, most i vijadukt preko rijeke Gacke, Plinovod Pula – Karlovac, Ogulin – Split i niz drugih objekata, bio je u funkciji nadzora ili super nadzora nad radovima.

Organizirao je veći broj međunarodnih skupova, a na petnaestak je bio i predsjednik konferencije. Posebno treba istaknuti EUROJOIN 4 i 8, (EWF) i Godišnju Skupštinu IIW i pripadajuće Konferencije (približno 770 sudionika). Održao je desetak pozvanih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Od 1989. god. do 2010.god. voditelj je Katedre za zavarene konstrukcije, od 1992. do 1997. god. bio je predstojnik Zavoda za tehnologiju, a od 1996. do 1998. i dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Godine 1997 osnovao je Zavod za zavarene konstrukcije, čiji je, od 1997. do 2006.g. i predstojnik.

Za vrijeme dok je bio dekan upisani su prvi studenti zrakoplovstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i općenito u Hrvatskoj.

Aktivan je član Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, gdje je bio predsjednik Društva u dva mandata, te deset godina glavni i odgovorni urednik časopisa Zavarivanje. Od 1993. god. je na funkciji predsjednika Upravnog odbora Društva. Predsjednik je Autoriziranog nacionalnog tijela (ANB) u Hrvatskoj za izobrazbu zavarivačkih kadrova i Predsjednik Autoriziranog nacionalnog tijela u Hrvatskoj za certifikaciju tvrtki (ANBCC).

Njegova je velika zasluga što je Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja dobilo akreditaciju za izobrazbu zavarivačkih kadrova prema pravilima Europske zavarivačke federacije (EWF) i Međunarodnog akreditacijskog tijela IAB (IIW/IIS). Tim kadrovima se priznaje njihova međunarodna diploma u svijetu i bez nostrifikacije.

Bio je i predsjednik Autoriziranog nacionalnog tijela u Hrvatskoj za certifikaciju tvrtki (ANBCC) koje se bave zavarivanjem prema nizu norma ISO 3834, čime je omogućen lakši izvoz zavarenih proizvoda na europsko i svjetsko tržište.

Prof. Kralj je bio od 2005. do 2008. god. podpredsjednik Međunarodnog Instituta za zavarivanje i predstavnik Hrvatske u Glavnoj skupštini International Institute of Welding i u Glavnoj skupštini European Welding Federation. Bio je 20 godina predsjednik je Tehničkog odbora 44. Zavarivanje i srodni postupci, utemeljenog pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo RH. Predsjednik je Stručne komisije za materijale i zavarivanje Hrvatskog registra brodova. Od 2006.g. je honorarni urednik UNESCO-ve enciklopedije EOLSS, gdje je objavljeno preko 30 članaka.

Za svoj rad dobio je priznanja Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Strojarskog fakulteta u Mostaru i Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku u Slavonskom Brodu, dobio je plaketu Veleučilišta u Karlovcu. Dobio je i niz priznanja Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, Jugoslavenskog saveza za zavarivanje i Narodne tehnike RH. Godine 2008 dobio je plaketu Međunarodnog instituta za zavarivanje, a od iste organizacije dobio je priznanje 2014.god. za rad duži od 30 godina u toj organizaciji.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/23211?autor=23211