prof. dr. sc. Tihomir Hunjak

Osobni podaci

Tihomir Hunjak rođen je 08. lipnja 1949. godine u Varaždinu, Republika Hrvatska. Po
narodnosti je Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je, otac dvoje djece.

Podaci o školovanju i usavršavanju

Osnovnu školu završio je u Prelogu, a 1967. godine gimnaziju u Čakovcu. Diplomirao je 1974. godine na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, a magistrirao je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu-Zagreb na poslijediplomskom studiju “Teorija i politika privrednog razvoja”. Doktorirao je 1991. godine na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu. Nakon stjecanja doktorata usavršavao se sudjelujući u specijalističkim seminarima i radionicama iz područja upravljanja rizicima u bankarstvu:
1.1.1. Efficiency in banking: concepts and DEA models, University of Cyprus, 1996.
1.1.2. Risk management in the banking industry, The European Finance Convention,
London, 1997.
2.2.3.
Usavršavao se i u području izvođenja nastave na engleskom jeziku završivši tečaj
(60 sati) Teaching and Language Skills, u okviru projekta Tempus project: C006-
A04-SCM2004 TEALS, održanom u International Project Centre – IPC, Exeter
UK, 2004.

Profesionalna povijest

 • Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu bio je u stalnom radnom odnosu od
 1. godine do 2002. godine, u zvanju asistenta, docenta i izvanrednog profesora, a nakon
  toga radi kao vanjski suradnik sve do ponovnog zaključivanja o radu na neodređeno vrijeme
 2. godine.
 • U razdoblju 1998.-2000. bio je prodekan Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu.
 • U razdoblju 2000.-2002. i 2009.-2011. bio je dekan Fakulteta organizacije i informatike u
  Varaždinu.
 • U razdoblju 2002-2006. obavljao je dužnost prorektora za poslovanje i financije Sveučilišta
  u Zagrebu.
 • Od 1998. godine sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, a od 2009. godine
  uključen kao predavač u program izobrazbe u području javne nabave koji se temeljem rješenja
  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, KLASA:UP/I-406-01/09-01/06 izvodi na
  Fakultetu organizacije i informatike Varaždin. Održao više stručnih predavanja na temu
  “Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude” u organizaciji TEB-a.

Priznanja i nagrade

 • Spomenica Domovinskog rata 1991.-92. godine.
 • Povelja zahvalnosti Rektorice Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Helene-Jasne Mencer.
 • Zahvalnica NCL Media Grupa i tjednika Nacional za suradnju na projektu „Top stipendija
  za top studente”.

Podaci o članstvu u različitim organizacijama i drugo

Član je Hrvatskog matematičkog društva.
Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (bio je predsjednik tog društva u dva
mandata).
Član je američkog društva za operacijska istraživanja i menadžment Institute for Operations
Research and The Management Sciences (INFORMS).
Član je američkog društva za analizu odluke Decision Analysis Society (DAS).
Član je britanskog društva za operacijska istraživanja OR Society.

Dosadašnji izbori u znanstvena odnosno istraživačka zvanja

Temeljem članka 97. Zakona o visokim učilištima, Fakultetsko vijeće FOI Varaždin, izabralo
je pristupnika u zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti,
polje matematike. Izbor je proveden na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu 1998. godine.
Pristupnik je upisan u Upisnik znanstvenika i istraživača u znanstvenonastavnom zvanju
izvanredni profesor, pod matičnim brojem: 016834

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/16834?autor=16834