prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

1. Osnovni biografski podaci i obrazovanje:

 • Rođen 21. veljače 1962. godine u Zagrebu. Po nacionalnosti Hrvat. Oženjen, otac dva sina.
 • 1980. godine završio srednju školu u Petrinji
 • 24. studenog 1986. godine diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1993. godine magistrirao na poslijediplomskom studiju „Fiziologija i patologija reprodukcije s umjetnim osjemenjivanjem“
 • 7. srpnja 1997. godine obranio disertaciju po naslovom „Učinak kadmijevih soli apliciranih peroralno na splone organe i graviditet kunića“

2. Zaposlenje, predavačka aktivnost i upravljačke funkcije:

Zaposlenje:

 • Od 1. prosinca 1986. godine do 1. srpnja 1988. godine zaposlen kao terenski veterinar u Veterinarskoj stanici Sisak
 • Od 1988. godine radi na Klinici za porodništvo i reprodukciju na Veterinarskom fakultetu u svojstvu asistenta
 • 17. ožujka 1999. godine izabran u suradničko zvanje viši asistent
 • 5. prosinca 2001. godine izabran je u znanstveno – nastavno zvanje docent na Klinici za porodništvo i reprodukciju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 10. listopada 2005. godine izabran u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik
 • 19. prosinca 2005. godine izabran u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor na Klinici za porodništvo i reprodukciju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 10. veljače 2009. godine izabran u znanstveno – nastavno zvanje redoviti profesor na Klinici za porodnitvo i reprodukciju na Veterinarskom fakultetu
 • 11. veljače 2014. godine izabran u znanstveno – nastavno zvanje profesor u trajnom zvanju na Klinici za porodništvo i reprodukciju na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Predavačka i nastavna djelatnost:

 • Od 1988.. godine aktivno sudjeluje u izvođenju svih oblika nastave za studente prediplomskog integriranog sveučilišnog studija te za polaznike specijalističkog i doktorskog studija na sljedećim predmetima: „Porodništvo i reprodukcija I“ , „Porodništvo i reprodukcija II“ , „Bolesti i liječenje farmskih životinja“ , „Zdravlje stada“ , „Ambulantna klinika“ i „Teriogenologija domaćih sisavaca“

Upravljačke funkcije na Fakultetu i Akademskoj zajednici:

 • Od 2005. godine član je Povjerenstva za izbore u znanstvena, znanstveno – nastavna i suradnička zvanja te Vijeća specijalističkih studija Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 1. listopada 2007. godine obnašao je funkciju predstojnika Klinike za porodništvo i reprodukciju
 • Od 22. listopada 2008. godine imenovan je voditeljem poslijediplomskog stručnog i doktorskog studija „Teriogenologija domaćih sisavaca“
 • Za člana znanstvenog područnog Vijeća biomedicine i zdravstva izabran je 2009. godine na četverogodišnji mandat
 • Funkciju dekana Veterinarskog fakulteta obnašao je u dva mandatna razdoblja: od 1. listopada 2010. godine do 30. rujna 2013. godine te od 1. listopada 2013. godine do 30. rujna 2016. godine
 • Završio je stručno usavršavanje za internog audita 8. svibnja 2014. godine
 • Za člana Nadzornog Odbora Centra kompetencije za obnovljive izvore endergije d.o.o. Varaždin imenovan je d rektora Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine
 • ponovno imenovanje od strane Nacionalnog vijeća za znanost imenovan je članom znanstveno područnog Vijeća za biomedicinu i zdravstvo 2013. godine; u III. mandat izabran je ponovno 2017. godine
 • Od 1. listopada 2016. godine obavlja funkciju prodekana za financijsko poslovanje i investicije

3. Znanstvena djelatnost:

 • Autor je tri sveučilišna udžbenika: „Rasplođivanje krava i junica“, (2007. godine); „Rasplođivanje svinja“ , (2008. godine); „Rasplođivanje ovaca i koza“ , (2010. godine)
 • Urednik (autor) je sveučilišnog udžbenika „Bolesti i liječenje pasa i mačaka“ , (2009. godine)
 • Autor je poglavlja „Rasplod i porodništvo“ u Veterinarskom priručniku objavljenom 2012. godine
 • Recenzirao je sveučilišne udžbenike „Rasplođivanje konja“ , (2009. godine); „Rasplođivanje kunića, hrčaka i zamorčića“ , (2011. godine); srednjoškolski udžbenik „Porodništvo domaćih životinja“ autorice Ane Gverić, dr. med. vet. i stručne knjige autora prof. dr. sc. Željka Pavičića dr. med. vet. „Mlijeko od mužnje do sira“
 • Recenzent je znanstvenih i stručnih radova u časopisima „Veterinarski arhiv“ i „Veterinarska stanica“
 • Član je Svjetske Bujatričke Asocijacije
 • Član je Europskog društva za reprodukciju domaćih životinja (ESDAR)
 • Mentor je četrnaest diplomskih, jednog specijalističkog rada i tri disertacije

4. Stručna aktivnost:

 • Održao je preko četrdeset tečajeva permanentne edukacije veterinarskih stručnjaka u suradnji s Hrvatskom veterinarskom komorom
 • Održao je više desetaka predavanja u Republici Hrvatskoj na temu porodništva i rasplođivanja domaćih životinja doktorima veterinarske medicine te uzgajivačima svinja i goveda

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/202980?autor=202980