prof. dr. sc. Vjera Krstelj

BIOGRAFSKI PODACI

Datum rođenja: 13. veljače 1939.
Mjesto rođenja: Sušak/Rijeka
Od 1941. godine živi u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje.

1963. godine;
– diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Sveučilišta
u Zagrebu, smjer diplomirani inženjer fizike.

1970. godine – uz razlikovne ispite magistrirala;
Mr. sc. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

1982. godine doktorirala;
Dr. sc. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Udata, Dvoje djece (1964, 1972).

Zaposlena na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu od 1963 u zvanju asistenta, do 2006. godine kada je umirovljena kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

NASTAVNO DJELOVANJE

Na studijima strojarstva i brodogradnje, profesorica Vjera Krstelj držala je nastavu iz predmeta materijali, tehnologija materijala, ispitivanje materijala i tehnološka kontrola; Također je radila na uključivanju u nastavne programe predmeta vezanih uz kvalitetu, te je uvela dva nova kolegija: Kontrola bez razaranja i Osnove osiguravanja kvalitete.

ZNANSTVENA DJELATNOST

Znanstvena djelatnost dr. sc. Vjere Krstelj pretežno je u području razvoja sustava za kvalitetu, primjene nerazornih ispitivanja, (NDT) u otkrivanju i procjeni pogrešaka nastalih tijekom proizvodnje i korištenja materijala, komponenti i konstrukcija, te osiguravanja pouzdanosti procjene razine kvalitete i sigurnosti tvorevina.

Također je radila na razvoju metoda za otkrivanje mina i drugih objekata opasnosti u civilnom okruženju. Objavila je dvije knjige i preko 100 znanstvenih i stručnih radova, te održala niz pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala kao voditelj ili ekspert u znanstvenim i stručnim projektima na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Član je i zamjenik predsjednika Međunarodne NDT akademije (Vice President; Academia NDT International), sjedište Brescia, Italija.

Osnovala je Zavod za kvalitetu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, čiji je bila prvi predstojnik (1997-2003).

Prof.dr.sc. Vjera Krstelj osnovala je prvi Centar za transfer tehnologije, CTT. Centar je djelovao na FSB-u, te je putem nacionalnih i međunarodnih projekata povezivao znanstveno-istraživačke resurse sa gospodarstvom. Bila je direktor CTT-a od 1996-2006. godine. Putem Centra za transfer tehnologije i u suradnji sa tvrtkom IPROZ d.o.o., Zagreb sudjelovala je u osnivanju Visoke škole za sigurnost na radu, s pravom javnosti u Zagrebu, a potom u suradnji sa Visokom školom za sigurnost na radu osnovala je Veleučilište Velika Gorica, čime je bitno doprinijela otvaranju studijskih programa izuzetno potrebnih u vremenu poslije rata u Hrvatsjko,j kao što su: diplomirani inženjeri sigurnosti, inženjeri humanitarnog razminiranja, inženjeri računarstva, održavanja vozila, zrakoplova dr.

STRUČNA DJELATNOST

Profesorica Krstelj je pokretala i održavala stručnu suradnju s nizom značajnih domaćih i stranih institucija i udruga. Bila je osnivač i prva predsjednica udruge CROLAB, Hrvatski laboratoriji. Bila je član niza programskih odbora znanstvenih skupova, značajniji su: 15. Svjetska NDT konferencija, Rim 2000, 8.Europska NDT konferencija, Barcelona 2002., 9. Europske NDT konferencije, Berlin 2006., te predsjednica EFNDT-a u vrijeme 10. Europske NDT konferencije u Moskvi 2010. godine. Član je renomiranih znanstvenih i stručnih udruga u zemlji i inozemstvu: Bila je član Nacionalnog Vijeća za Ovlašćivanje od 1998-2002, Predsjednica Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja, HDKBR, od 1989, Predsjednica Tehničkog komiteta TO 135, DZNM, član Upravnog odbora Europske federacije za nerazorna ispitivanja (EFNDT Board of Directors) u dva mandata, te potom predsjednica Europske federacije za NDT, osnivač i voditelj Radne grupe Europske federacije za NDT: EFNDT Working Group 5 PSSndtT (Public Security and Safety; NDT Technology), ..

ZNAČAJNIJE DJELOVANJE i FUNKCIJE na FAKULTETU STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, FSB;

1963. – 1990. Voditelj Laboratorija za ispitivanje bez razaranja,
1997. –-2003 Predstojnica Zavoda za kvalitetu FSB-a
1990. – 1994. Prodekanica, FSB Zagreb
1994. – 1996. Dekanica Fakulteta
1996 – Osnovala Centar za transfer tehnologije, CTT, FSB-a
1996. – 2006 Direktorica CTT-a

ZNAČAJNIJE DJELOVANJE i FUNKCIJE u HR

1997 – 2002 Predsjednica TO135 Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
1998 – 2002 Član Nacionalnog vijeća za ovlašćivanje
1999 – 2000 Član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu
1995 – 1997 Savjetnica Zaklade; Hrvatska bez mina
2003 – 2018 Predsjednica Kluba Dekana
2011 – 2019 Predsjednica Hrvatskog inženjerskog saveza, HIS
2019 – Predsjednica HIS odbora za FEANI

ZNAČAJNIJE DJELOVANJE i FUNKCIJE izvan HR

1998 – 2002 Član; Bord of Director, European Federation of NDT,
2009 – 2012 President of EFNDT (European Federation of NDT, Brisel)
2009 – Vice President: Academia NDT International
2019 – Voditelj FEANI STEM WG

NAGRADE I PRIZNANJA

Za svoj rad je prof.dr.sc. Vjera Krstelj primila više priznanja i odlikovanja među kojima su značajnija;

1992 – Priznanje za doprinos u obrani Hrvatske, Odluka teritorijalne obrane, Zagreb,
1996 – Medalja: Red Danice hrvatske s likom Ruđer Bošković za doprinos znanosti
1998 – Velika medalja Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu
1998 – Medalja Božena Božiček – za izvanredni doprinos razvoju struke i društva , Odluka Skupštine HDKBR-a
2015Povelja Republike Hrvatske dodijeljena HIS-u u mandatu Prof. Krstelj za doprinos na promociji, razvoju i zaštiti inženjerskih profesija te iznimnom utjecaju na razvoj tehnologija, gospodarstva i kvalitete života u Hrvatskoj.
2016 – Honorary membre of ICNDT & The Pawlowski award The International Committee for NDT
2018 – Počasna predsjednica Kluba Dekana

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/24006?autor=24006