prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković

Prof. emer. Stanko TONKOVIĆ, dr.sc., u mirovini, bio je redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Obrazovanje Rođen je u Zagrebu, 17. srpnja 1942. godine. Osnovno školovanje i Klasičnu gimnaziju u Zagrebu završio je 1960. godine, a Elektrotehnički fakultet u Zagrebu, Odsjek za slabu struju, 1964. godine. Godine 1971. magistrirao je na smjeru Elektronike, a 1975. godine je doktorirao u polju Elektrotehnike (doktorska disertacija nagrađena je Srebrnom plaketom “Josip Lončar” – FER-a i Saveznom nagradom “Vatroslava Bedjaniča”). Godine 1972. do 1974. usavršavao se u Francuskoj (Tours i Paris), gdje je i kasnije više puta boravio na znanstvenim usavršavanjima, radu na zajedničkim projektima ili kao gostujući nastavnik.

Zaposlenja i radno iskustvo

Po završetku studija zaposlio se (1964/65) na Zavodu za patofiziologiju KBC Rebro, Zagreb, a 1965. godine zapošljava se u ondašnjem Zavodu za osnove i mjerenja u slaboj struji Elektrotehničkog fakulteta (danas: Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu). Godine 1976. izabran je u zvanje docenta u dopunskom radu, 1982. u zvanje izvanrednog, a 1987. u zvanje redovitog profesora Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Godine 1998. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. U mirovini je od 2012. godine. Godine 2014. izabran je u zvanje profesor emeritus.

U nastavnoj djelatnosti predavao je veći broj predmeta u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Fakulteta elektrotehnike i računarstva, kao i na ETF-u/Osijek, FESB-u/Split i PMF-u/Zagreb. Vodio je veliki broj diplomskih radova (više od 150), 23 magistarska rada, te 12 doktorskih disertacija.

Zaduženja na radnom mjestu

Tijekom dugogodišnjeg rada na Fakultetu obnašao je mnoga upravna zaduženja. Ak. god. 1992/94 bio je prodekan za znanost, a ak. godina 1994/96. i 1996/98. (prvi dekan od osnivanja Elektrotehničkog Fakuteta 1956. godine u dva uzastopna mandatna razdoblja !) obnašao je funkciju dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Bio je i član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu i Odbora za evidenciju i unapredjenje kadrova Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveno-istraživački i stručni rad

Autor ili suautor je 36 izvornih znanstvenih radova u časopisima, 57 radova objavljena u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova s recenzijom i 58 radova prikazanih u zbornicima domaćih znanstvenih skupova. Vodio je više uspješno recenziranih projekata i tri Tehnološka projekta MZOS-a. Aktivno je sudjelovao u devet znanstvenoistraživačkih projekata MZOŠ-a, a od toga je vodio dva projekta i jedan program, uglavnom iz područja biomedicinskog inženjerstva i tehnologije. Njegova nastavna, znanstvenoistraživačka i stručna djelatnost najizraženija u područjima biomedicinskog inženjerstva i tehnologije, te elektroničke mjerne tehnike i instrumentacije.

Aktivnosti i članstva u strukovnim organizacijama i društvima

Od osnivanja 1993. godine je redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 2003. do 2009. godine je dopredsjednik, a predsjednik je bio u mandatnom razdoblju od 2009. do 2013. godine).

U Republici Hrvatskoj od osnivanja Odbora (od 1997. do 2008. godine) je predsjednik TO E62 ( Električna oprema u medicinskoj praksi) Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, danas Državnog zavoda za norme. Od osnivanja 1974, godine je član Hrvatskog društva za medicinsku i biološku tehniku (predsjednik Društva od 2000. do 2008. godine – sada Počasni predsjednik).

Član je većeg broja strukovnih društava (IEEE- Life Senior Member, IFMBE, EMBS, EAMBES, IFAC, Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, KoREMA (predsjednik, 1998-2000. godine), Hrvatsko mjeriteljsko društvo, itd.).

Ostale važnije informacije

Godine 1996. odlikovan je Republičkom nagradom za nastavna i znanstvena dostignuća Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića, a godine 1998. dobio je zlatnu plaketu “Josip Lončar”, kao najviše priznanje Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/50154?autor=50154