prof. emer. dr. sc. Ivo Soljačić

Ivo Soljačić, prof. emeritus Sveučilište u Zagrebu od 2006 u mirovini.
Godina rođenja: 1935.
Odjel Tekstilna tehnologija

Član emeritus, član osnivač od 1993.
Diplomirao 1959 (dipl. ing.) Kemijsko prehrambeno rudarski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 1967., Mr. sc. Farmaceutsko-biokemijski Fakultet Sveučilište u Zagrebu, 1971., Dr. sc. Tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb Baruna Filipovića 28a (Lokacija Savska cesta 16/9) tel. 01 48 77 351, faks 01 4877354, elektronička adresa ivo.soljacic @ttf.hr, osobne web stranice: vidi na Tekstilno-tehnološki fakultet (TTF.hr)

Područje interesa:Oplemenjivanje tekstila posebno mercerizacija, optičko bijeljenje, gašenje fluorescencije optičkih bjelila, visoko oplemenjivanje UV apsorberi i UV zaštita, adsorpcija i desorpcija tenzida, njega tekstila.

Voditelj i organizator cjelokupnog tekstilnog studija na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 1971-1978. i u Varaždinu od 1971-1974.

Direktor OOUR-a Tekstilno inženjerstvo (TI) od 1974-1978. U tom vremenu OOUR stekao znanstveni status i time su ostvarene mogućnosti za samostalnu znanstvenu i nastavnu djelatnost, a također i svi preduvjeti da se osnuje znanstveno polje Tekstilna tehnologija što je nekoliko godina kasnije i ostvareno. Od 1978 OOUR TI samostalno vodi i organizira tekstilni studij.

Znatno pridonio razvoju i organizaciji tekstilnog studija i Tekstilno-tehnološkog fakulteta, što se očituje i u tome da je bio prvi član komisije (povjerenstva) pri izboru svih redovitih profesora iz zn. polja Tekstilna tehnologija sve do 2ooo. g.

Od 1974 do 1980. voditelj svih zn. zadataka i projekata iz područja oplemenjivanja tekstila.

Koordinator sveukupne znanstvene djelatnosti na području tekstilne tehnologije u Hrvatskoj od 1980-1987.

Prvi u Hrvatskoj sustavno počeo objavljivati znanstvene radove iz područja tekstila u priznatim međunarodnim časopisima. Formirao školu za studij fluorescencije optičkih bjelila u otopinama i na tekstilnim supstratima.

Organizirao i vodio međunarodnu suradnju s TU Dresden od 1972 –1992. Učlanio Tekstilno tehnološki fakultet u udruženje tekstilnih studija Europe 1996. (AUTEX) i bio Autex member od 1996-2002.

Član povjerenstva koje je 1990. izradilo elaborat na temelju kojeg je priznato znanstveno područje tekstilna tehnologija u oblasti tehničkih znanosti. ( Kasnije promijenjen naziv u znanstveno polje u području tehničkih znanosti). Predsjednik Prof. dr. Drago Höffer, članovi I. Soljačić, D. Raffaelli, V. Orešković i B. Knez.

Dekan Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1983-1985. i od 1990-1991. Dekan Tekstilno tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1995-1999.

Prodekan Tehnološkog fakulteta od 1979-1983. Prodekan Tekstilno tehnološkog fakulteta od 1999-2003.

Funkcije u HATZ-u; Vd. tajnika Odjela bioprocesnog inženjerstva 1963. (današnji naziv), tajnik Odjela za tekstilnu tehnologiju od 2005. do 2010- dva mandata

Nagrade

  • Državna godišnja nagrada s likom Nikole Tesle za znanost 1988.
  • Nagrada Sveučilišta u Zagrebu Fran Bošnjaković, 2005.
  • Nagrada HATZ-a za životno djelo Moć znanja 2015.

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/57132?autor=57132