Zapisnik sa sastanka Upravnoga odbora Kluba dekana

Dan i datum: Ponedjeljak, 17. veljače, 2020. godine.
Vrijeme: 13.00 sati.
Mjesto: Matica Hrvatska, Zagreb, Štrosmajerov trg 4.

Dnevni red:

Prisutni članovi: Botica Stipe, Hraste Marin, Igrić Ljiljana, Krstelj Vjera, Sikavica Pere, Tomić Frane i Dragan Milanović ( 6 članova od 11 s pravom glasa)

1. Novosti – informacije

Date su osnovne informacije o našoj web stranici, naglašeno je da dio članova nije dostavio životopise, knjiga članova nije potpuna i da manji dio članova Kluba dekana još uvijek nije u cijelosti uplatio članarinu.
Zaključeno je da se do Skupštine pokušaju prevladati ove situacije.

2. Pripreme za održavanja Skupštine Kluba dekana u ožujku 2020 godine ( prijedlog je 09. ožujka 2020 godine u 14.00 sati)

Definirali smo datum i dnevni red Skupštine u skladu s uobičajenim točkama dnevnoga reda.
Puno je posla ali idemo dalje s puno optimizma i vjere.

3. Odluka o prijemu devet novih članova Kluba dekana (priprema odluke za Skupštinu).

U Klub dekana primili smo sedam novih članova po uobičajenom protokolu i uz prateće dokumente potrebne za prijem novih članova:

Popis novoizabranih članova Kluba dekana od 2020 godine:

3. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

2. Prof. dr. sc. Mislav Grgić

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

3. Prof. dr. sc. Bruno Zelić

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

4. Prof. dr. sc. Tonči Matulić

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta Zagrebu

5. Prof. dr. sc. Smiljana Leinert Novosel

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

6. Prof. dr. sc. Mladen Janjanin Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu

7. Prof. dr. sc. Ante Uglešić Sveučilište u Zadru

4. Raznoliko

Informacija članovima  Upravnoga odbora Kluba dekana, da je poslana požurnica svim članovima za koje nemamo životopise da nam ih žurno pošalju na e mail adresu predsjednika Kluba. Do kraja tjedna poslati će se svim dužnicima za članarine obavijest o potrebi žurne uplate na žiro račun Kluba ili da to mogu učiniti na Skupštini koja će se održati 09.03.2020 u Matici hrvatskoj Štrosmajerov trg 4 u 14.00 sati.

Za Klub dekana,

predsjednik prof. emeritus Dragan Milanović